Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Thứ tư, 3/2/2021, 20:1
Lượt đọc: 1555

Bài học trực tuyến Khối 1 từ ngày 03 tháng 02 năm 20201 đến ngày 06 tháng 03 năm 2021

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

ĐƯỜNG LINK

THỨ TƯ
03/02/2021

1

Tiếng việt

Bài OA OE

https://www.youtube.com/embed/nA0u5o5DpOo

2

Toán

Các số đến 100

https://www.youtube.com/embed/0PiMbIOC4gY

3

Thể dục

Ôn tập bài thể dục

https://www.youtube.com/embed/eHhiWfzbr1Y

4

Mĩ thuật

Tạo hình với lá cây

https://www.youtube.com/embed/4VuEAyIB4Eo

THỨ NĂM
04/02/2021

1

Tiếng Việt

Bài 114: uê, uơ (tiết 1 , 2)

https://www.youtube.com/embed/OhklMnUU_5c

2

Tiếng Việt

Tập viết: ưu, ươu, oa, oe

https://www.youtube.com/embed/uiiYJuiLoEQ

3

TNXH

Các con vật quanh em (tiết 3)

https://www.youtube.com/embed/6sA0LYWAJR4

THỨ SÁU
05/02/2021

1

Tiếng Việt

Kể chuyện – Bài 116: Cây khế

https://www.youtube.com/embed/hVln21zfVf0

3

Tiếng Việt

Tập viết: uê, uơ, uy, uya

https://www.youtube.com/embed/OLYvsx1g6OY

4

HĐTN

Giữ gìn cảnh đẹp quê hương

https://www.youtube.com/embed/LvJ3GCxGRxs

 5  Toán  Chục và đơn vị   https://www.youtube.com/embed/ghC0voSCpo8

6

Tiếng Anh

Unit 7: NUMBERS: Lesson 1,2

https://www.youtube.com/embed/dCa-xwn8dz0

 THỨ BẢY
06/02/2021
 1 Tiếng Việt Bài 115: uy, uya https://www.youtube.com/embed/ik2blsooKuE
 2 Tiếng Việt Bài 117: Ôn tập https://www.youtube.com/embed/SossZTXadGk
 3 Âm nhạc Ôn tập bài hát: Xòe hoa https://www.youtube.com/embed/dn7wxt8B6bQ

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88