Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 5/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 644

Bài học trực tuyến Khối 1 từ ngày 06 tháng 04 năm 2020 đến ngày 11 tháng 04 năm 2020

Thứ hai ngày 06 tháng 04 năm 2020

Học vần: Bài 100: UÂN - UYÊN

https://youtu.be/qfswITH67NE

 

Thứ ba ngày 07 tháng 04 năm 2020

Tiếng anh: Letter Ff

https://youtu.be/dJlawxDdZB8

 

Thứ tư ngày 08 tháng 04 năm 2020

Toán: Cộng các số tròn chục

https://youtu.be/CAJO7uRw9uk

 

Học vần: Bài 102: UYNH - UYCH

https://youtu.be/iiiNJHYTn5Y

 

Thứ năm ngày 09 tháng 04 năm 2020

Tiếng anh: WORKBOOK Ff

https://youtu.be/FkJv_ofib1c

 

Thứ sáu ngày 10 tháng 04 năm 2020

Toán: Trừ các số tròn chục

https://youtu.be/ymohfqde13c


Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88