Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 12/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 664

Bài học trực tuyến Khối 1 từ ngày 13 tháng 04 năm 2020 đến ngày 18 tháng 04 năm 2020

Thứ hai ngày 13 tháng 04 năm 2020

Tập đọc: Trường em

https://youtu.be/P1wIZ782duc

 

Thứ ba ngày 14 tháng 04 năm 2020

Tiếng anh: Letter Gg

https://youtu.be/qWcKhgRstys

 

Thứ tư ngày 15 tháng 04 năm 2020

Toán: Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình

https://youtu.be/vl9aFv3S9C0

 

Tập đọc: Bài: Tặng cháu

https://youtu.be/bDX0grpZNzY

 

Thủ công: Ôn tập chương 2: Kĩ thuật gấp

https://youtu.be/vLW1iwBNeX8

 

Thứ năm ngày 16 tháng 04 năm 2020

Tiếng anh: Workbook Letter Gg

https://youtu.be/drb56PHJvW8

 

Thứ sáu ngày 17 tháng 04 năm 2020

Tập đọc: Bài : Cái nhãn vở

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88