Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 21/2/2021, 21:37
Lượt đọc: 1467

Bài học trực tuyến Khối 1 từ ngày 22 tháng 02 năm 2021 đến ngày 27 tháng 02 năm 2021

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

ĐƯỜNG LINK

THỨ HAI
22/02/2021

1

 Tiếng Việt  Bài 118: oam - oăm   https://www.youtube.com/embed/yVM4kR5g9ro

2

 Toán   Luyện tập  https://www.youtube.com/embed/sQdWcYxZE1U

3

 HĐTN  Môi trường quanh em  https://www.youtube.com/embed/wNVZBuDsLcc

THỨ BA
23/02/2021

1

 Tiếng Việt  Bài 119: oan - oat

https://www.youtube.com/embed/1MSKALjNAnM

2

Tiếng Việt   Tập viết: oam,  oăm, oan, oat.

https://www.youtube.com/embed/ViKH54afVnc

3

 Tiếng Anh  Unit 7: NUMBERS: Lesson 2  https://www.youtube.com/embed/xGNMhEpUDdU

THỨ TƯ
24/02/2021

1

 Tiếng Việt  Kể chuyện: Bài 122: Hoa tặng bà

https://www.youtube.com/embed/ulJOZ1hwMMo

3

 Toán  So sánh các số trong phạm vi 100

https://www.youtube.com/embed/otai2jcd7Y0

4

 GDTC  Chuyền bóng bằng hai tay theo hàng.

https://www.youtube.com/embed/z2unTdaaleg

 THỨ NĂM
25/02/2021
Tiếng Việt Bài 120: oăn – oắt https://www.youtube.com/embed/OeY7MXjAaI4
 2 Toán Luyện tập chung https://www.youtube.com/embed/Nbgap3lv82I
 3 Âm nhạc Ôn bài hát: Thật đáng yêu https://www.youtube.com/embed/VgaGTyy2C_A
 THỨ SÁU
26/02/2021
 1 Tiếng Việt Bài 121: uân - uât https://www.youtube.com/embed/w7Bp701YdOQ
Tiếng Việt Tập viết: oăn, oăt, uân, uât. https://www.youtube.com/embed/8v9cb5POTJ0
 3 Mĩ thuật Tạo khối cùng đất nặn (Tiết 1) https://www.youtube.com/embed/OhtT4M7kJ70
 THỨ BẢY
27/02/2021
 
Tiếng Việt Bài 123: Ôn tập https://www.youtube.com/embed/t3Wjm3Ti7f8
TNXH Cơ thể em https://www.youtube.com/embed/zLmDv76HdJU

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88