Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Thứ bảy, 18/9/2021, 13:43
Lượt đọc: 70

Bài học trực tuyến Khối 1 Tuần 1 năm học 2021 - 2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINK BÀI DẠY

LINK BÀI TẬP


THỨ HAI 20/09/2021

1

Tiếng việt

A a (tiết 1) https://youtu.be/EECHQZowrlA
 

2

Tiếng việt

A a (tiết 2)

THỨ BA 21/09/2021

1 Toán Lớp 1 của em (tiết 1) https://youtu.be/WoMzAtbf3Bo
https://forms.gle/QELep2SQZiWYRivj6
2 Tiếng Việt B b (tiết 1)

https://youtu.be/mIpuXunWpm8

3 Tiếng việt B b (tiết 2) https://youtu.be/mIpuXunWpm8

THỨ TƯ 22/09/2021

1 Tiếng anh

Unit Starter Lesson 1

https://www.youtube.com/watch?v=2hX-wJ77jxE
Student complete the lesson
2 Tiếng việt C c, dấu huyền, dấu sắc (tiết 1) https://youtu.be/Z-GS-W0vD48
3 Tiếng việt C c, dấu huyền, dấu sắc (tiết 2)        

THỨ NĂM 23/09/2021

1 Tiếng việt O o, dấu hỏi (tiết 1) https://youtu.be/3OmPc2ij6dc
2 Tiếng việt O o, dấu hỏi (tiết 2) https://youtu.be/3OmPc2ij6dc
 3 Toán  Vị trí (tiết 1)
https://youtu.be/bJ-X-wAGVKQ
https://forms.gle/kAKDhN13rSnJLNqA9

THỨ SÁU 24/09/2021

1 Tiếng việt

Thực hành ( 1 tiết)15:14 17:15:16

https://youtu.be/ZmDPtKJ9ILg
 
2 Tiếng việt Ôn tập (tiết 1)  https://youtu.be/7zTbSms0qjk
 3  Toán  Vị trí (tiết 2)  https://youtu.be/ejUloGB0oyY https://forms.gle/5BUrc2GHQdX7fDUa7 
 

THỨ BẢY

25/09/2021
 1  Tiếng việt  Ôn tập (tiết 2) https://youtu.be/7zTbSms0qjk
 
 2  Tiếng việt  Kể chuyện: Cá bò (1 tiết)  https://youtu.be/7zTbSms0qjk  
 4  Tiếng anh Unit Starter Lesson 2 https://www.youtube.com/watch?v=Rl7HyyMHeys
Student complete the lesson
Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88