Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Thứ ba, 11/5/2021, 16:16
Lượt đọc: 42

Bài học trực tuyến Khối 1 Tuần 34 năm học 2020 - 2021

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINK BÀI TẬP

ĐƯỜNG LINK VIDEOTHỨ HAI 10/05/2021

1

Tiếng việt

Tập đọc: Ve con đi học (tiết 1)  thu_hai_1052021_125202110.docx  

2

Tiếng việt

Tập đọc: Ve con đi học (tiết 2)

THỨ BA 11/05/2021

1 Toán Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 thu_ba_1152021_125202110.docx
2 Tiếng Việt Chính tả - Tập chép: Dàn đồng ca mùa hạ  
3 Tiếng việt Tập viết - Tô chữ hoa V, X

THỨ TƯ 12/05/2021

1 Tiếng anh Unit 10:MY HOUSE:Lesson 2 
https://www.youtube.com/embed/MF0CCxttWT0 
2 Tiếng việt Tập đọc – Chuyện ở lớp (tiết 1) thu_tu_1252021_125202110.docx 
3 Tiếng việt Tập đọc – Chuyện ở lớp (tiết 2)  

THỨ NĂM 13/05/2021

1 Tiếng việt Tập viết - Tô chữ hoa: Y  
2 Tiếng việt Kể chuyện: Chuyện của thước kẻ  
 3 Toán   Ôn tập các số trong phạm vi 100  thu_nam_1352021_125202110.docx  

THỨ SÁU 14/05/2021

1 Tiếng việt

Tập đọc: Mèo con đi học  17:15:14 17:15:16

thu_sau_1552021_125202110.docx  
2 Tiếng việt Góc sáng tạo: Trưng bày tranh ảnh:” Em là cây nến hồng”  
 3  Toán  Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100    
 

THỨ BẢY

15/05/2021
 1  Tiếng việt  Tự đọc sách báo: Củng cố kĩ năng đọc sách báo (tiết 1)    
 2  Tiếng việt  Tự đọc sách báo: Củng cố kĩ năng đọc sách báo (tiết 2)  thu_bay_1552021_125202110.docx  
 4  Tiếng anh  My House Lesson 1  

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88