Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Thứ hai, 17/5/2021, 19:56
Lượt đọc: 49

Bài học trực tuyến Khối 1 Tuần 35 năm học 2020 - 2021

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINK BÀI TẬPTHỨ HAI 17/05/2021

1

Tiếng việt

Ôn tập cuối năm: Buổi học cuối năm (tiết 1)  thu_hai_ngay_1752021_buoi_hoc_cuoi_nam_185202110.docx

2

Tiếng việt

Ôn tập cuối năm: Buổi học cuối năm (tiết 2)

THỨ BA 18/05/2021

1 Toán Ôn tập về thời gian thu_batoan_on_tap_ve_thoi_gian_185202110.docx 
2 Tiếng Việt Ôn tập cuối năm: Vẽ ngựa thu_ba_tap_doc_ve_ngua_185202110.docx 
3 Tiếng việt Ôn tập cuối năm: Em yêu mùa hè

THỨ TƯ 19/05/2021

1 Tiếng anh Unit 10: MY HOUSE: Lesson 3
2 Tiếng việt Ôn tập cuối năm: Xóm chuồn chuồn (tiết 1) thu_tu_1952021_xom_chuon_chuon_185202110.docx
3 Tiếng việt Ôn tập cuối năm: Xóm chuồn chuồn (tiết 2)

THỨ NĂM 20/05/2021

1 Tiếng việt Ôn tập cuối năm: Hoàng tử ếch (tiết 1) thu_nam_2052021_hoang_tu_ech_185202110.docx 
2 Tiếng việt Ôn tập cuối năm: Hoàng tử ếch (tiết 2)
 3 Toán   Ôn tập  thu_nam_ngay_2052021toan_185202110.docx

THỨ SÁU 21/05/2021

1 Tiếng việt

Ôn tập cuối năm: Đọc hiểu (tiết 1)  20:03:10 20:03:111

thu_sau_2152021_doc_hieu_185202110.docx
2 Tiếng việt Ôn tập cuối năm: Đọc hiểu (tiết 2)   20:03:10 20:03:1
Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88