Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Thứ bảy, 9/10/2021, 13:28
Lượt đọc: 19

Bài học trực tuyến Khối 1 Tuần 4 năm học 2021 - 2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINKBÀI TẬP

THỨ HAI

(11/10/2021)

1

Chào cờ

Giới thiệu học sinh chăm ngoan của khối 1

2

GDTC

Tiết 1: Đội hình đội ngũ -Tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang, điểm số, dàn hàng và dồn hàng.  https://youtu.be/3UlPfCYtBOY

3

Tiếng Việt

N n M m (tiết 1)  https://youtu.be/Dhc_5whlNds

4

Tiếng Việt

N n M m (tiết 2)  https://youtu.be/W_kfI2C7ljE

5

Đạo đức

Quan tâm, chăm sóc ông bà cha mẹ (T2)  https://youtu.be/IW6lzXGDLcU

THỨ BA

(12/10/2021)

1

Toán

Các số 4,5 (Tiết 1)  https://www.youtube.com/watch?v=0bdag8YYVGA&t=24s

2

Tiếng Việt

U u Ư ư (tiết 1)  https://youtu.be/EPTR7PGBi3s

3

Tiếng Việt

U u Ư ư (tiết 2)

4

Mĩ thuật

Chủ đề: Thế giới mĩ thuật_ Tiết 4
 https://youtu.be/5ATqxsNxvaA

5

TNXH  Bài 4: Đồ dùng trong nhà (Tiết 1)  https://youtu.be/xEF7i-2rUfI

THỨ TƯ (13/20/2021)

1

Tiếng Anh

Starters - Culture https://youtu.be/bRSQ2IyBuX8

2

Tiếng Anh

Starters -Review https://youtu.be/G1MeJTxDaXk

3

Tiếng Việt

G g gh (tiết 1)  https://youtu.be/Wsy3YdaI-Hs

4

Tiếng Việt

G g gh (tiết 2)

5

HĐTN

Tự giới thiệu về em  https://www.youtube.com/watch?v=z2mIRwybC3s

THỨ NĂM (14/10/2021)

1

Tiếng Việt

ng, ngh (tiết 1)  https://youtu.be/itbc1n_FhUc

2

Tiếng Việt

ng, ngh (tiết 2)  https://youtu.be/UeFTWsA6flU

3

Toán

Các số 4,5 (Tiết 2)  https://www.youtube.com/watch?v=pOwRzEy82LE&t=3s

4

TNXH

Bài 4: Đồ dùng trong nhà (Tiết 2) https://www.youtube.com/watch?v=lVoWBeLDFT4

THỨ SÁU (15/10/2021)

1

Tiếng Việt

Thực hành  https://youtu.be/q82R4duyToc

2

Tiếng Việt Kể chuyện: Nghỉ hè  https://youtu.be/CmvYEij-TuI

3

Toán Tách-gộp số  https://youtu.be/jzAPkR9Efe4

4

GDTC Tiết 2: Đội hình đội ngũ -Tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang, điểm số, dàn hàng và dồn hàng. https://youtu.be/3UlPfCYtBOY
 THỨ BẢY
 (16/10/2021)
 1  Tiếng Việt Ôn tập (tiết 1)  https://youtu.be/ltKSFZi-fso?t=15
 2 Tiếng Việt  Ôn tập (tiết 2)
 3 Âm nhạc Âm thanh ngày mới: Nội dung; Nhạc cụ. Bài: Thanh phách-gõ thanh phách
 https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cEYYkUbE8zk&feature=youtu.be
 4 HĐTN (SHL) SHL: Cùng làm sơ đồ lớp  https://youtu.be/r7yj3W2XFks

Tác giả: admin

87