Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 17/10/2021, 8:48
Lượt đọc: 30

Bài học trực tuyến Khối 1 Tuần 5 năm học 2021 - 2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINKBÀI TẬP

THỨ HAI

(18/10/2021)

1

Chào cờ

Hoạt cảnh: Một ngày của em

2

GDTC

Tiết 9 -10: “Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang, điểm số, dàn hàng và dồn hàng”
 https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=0SKXQDbEAhE&t=332s

3

Tiếng Việt

T t th nh (tiết 1)  https://youtu.be/SVun4ytBNAs

4

Tiếng Việt

T t th nh (tiết 2)
 https://youtu.be/B2ofhEhRHmg

5

Đạo đức

Bài 3: Anh chị em quan tâm, giúp đỡ nhau (T.1)  

THỨ BA

(19/10/2021)

1

Toán

Tách - Gộp số (T.2)  https://youtu.be/2SqOnyjrFrs

2

Tiếng Việt

R r tr (tiết 1)  https://youtu.be/e5ZlNTqsS3k

3

Tiếng Việt

R r tr (tiết 2)
 https://youtu.be/NVA7yY_cFLs

4

Mĩ thuật

Chủ đề 2 “Ngôi nhà từ hình cơ bản”

 https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=XTKTzcfg-Fw

5

TNXH Bài 5: Ôn tập chủ đề: Gia đình (T.1)  https://youtu.be/5E0dzn7BROs

THỨ TƯ (20/20/2021)

1

Tiếng Anh

Unit One-lesson 1 https://youtu.be/2_Dg9ukCeUo

2

Tiếng Anh

Unit One-lesson 2 https://www.youtube.com/watch?v=bUIlDWvaEDI

3

Tiếng Việt

ia (tiết 1)  https://youtu.be/7qUEEZdrHDk

4

Tiếng Việt

ia (tiết 2)

5

HĐTN

SH theo chủ đề: Những việc em thường làm ở nhà  https://youtu.be/YQtd3Ci4lAc

THỨ NĂM (21/10/2021)

1

Tiếng Việt

ua ưa (tiết 1)  https://youtu.be/EJ2IoyQCtKk

2

Tiếng Việt

ua ưa (tiết 2)  https://www.youtube.com/watch?v=HMnycsA0RIM

3

Toán

Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn  https://hoctructuyen.hcm.edu.vn/hoc-truc-tuyen/bang-nhau-nhieu-hon-it-hon-22989-0

4

TNXH

Bài 5: Ôn tập chủ đề: Gia đình (T.2) https://youtu.be/prIAsF_ZSrchttp://

THỨ SÁU (22/10/2021)

1

Tiếng Việt

Thực hành  https://youtu.be/10cdWB1dNlY

2

Tiếng Việt Kể chuyện: Ba chú thỏ  https://youtu.be/cr5fTjM05lM

3

Toán So sánh các số: bằng, lớn hơn, bé hơn  https://hoctructuyen.hcm.edu.vn/hoc-truc-tuyen/so-sanh-cac-so-bang-lon-hon-be-hon-22995-0

4

GDTC Tiết 9 -10: “Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang, điểm số, dàn hàng và dồn hàng”
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=0SKXQDbEAhE&t=332s
 THỨ BẢY
 (23/10/2021)
 1  Tiếng Việt Ôn tập (tiết 1)  https://youtu.be/gsYb5krFARI
 2 Tiếng Việt  Ôn tập (tiết 2)
 3 Âm nhạc Tiết 5: “Khám phá và cảm nhận nhịp điệu của âm thanh”  https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=My7cZ1e-0fg
 4 HĐTN (SHL)  Làm bảng công việc hằng ngày  https://youtu.be/a82nPgulgFU

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88