Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 24/10/2021, 13:29
Lượt đọc: 23

Bài học trực tuyến Khối 1 Tuần 6 năm học 2021 - 2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINKBÀI TẬP

THỨ HAI

(25/10/2021)

1

Chào cờ

SHDC: Giới thiệu các hoạt động ở trường.

2

GDTC

Động tác quay trái, quay phải và quay sau. ( Tiết 1,2)  https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QtB-7ybjkGE

3

Tiếng Việt

Bài 1: P-Ph (Tiết 1)
 https://youtu.be/xeVKHNUW4gU

4

Tiếng Việt

Bài 1: P-Ph (Tiết 2)

5

Đạo đức

Anh chị em quan tâm, giúp đỡ nhau(T2)  https://youtu.be/Gg61gdpwOow

THỨ BA

(26/10/2021)

1

Toán

Các dấu =, >, < (tiết 1)  https://youtu.be/6O4Abphl_uM

2

Tiếng Việt

Bài 2: S-X  (Tiết 1)  https://youtu.be/tqObWJJy3Oo

3

Tiếng Việt

Bài 2: S-X  (Tiết 2)

4

Mĩ thuật

Chủ đề 2: Ngôi nhà của em.

Tiết 2: Vẽ nhà kết hợp với khung cảnh thiên nhiên

 https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=einWO6WPoHg

5

TNXH Trường học của em(t1)  https://youtu.be/HNoh0ABdiMg

THỨ TƯ (27/20/2021)

1

Tiếng Anh

Unit One-lesson 3 https://youtu.be/Q80UpOLj4wc

2

Tiếng Anh

Unit One-lesson 4 https://www.youtube.com/watch?v=5M4YZYmI9vQ

3

Tiếng Việt

Bài 3: Q, q, qu Y,y ( Tiết 1)  https://youtu.be/BMeI30dldFs

4

Tiếng Việt

Bài 3: Q, q, qu Y,y ( Tiết 2)

5

HĐTN

SHCĐ: Mỗi ngày đến trường của em.  https://youtu.be/hrHksfup2ls

THỨ NĂM (28/10/2021)

1

Tiếng Việt

Bài 4: gi ( Tiết 1)  https://youtu.be/jrKKEBBPU34

2

Tiếng Việt

Bài 4: gi ( Tiết 2)

3

Toán

Các dấu =, >, < (tiết 2)  https://youtu.be/sdO9GLnljvA

4

TNXH

Trường học của em (t2) https://youtu.be/jkPYkgy1SbM

THỨ SÁU (29/10/2021)

1

Tiếng Việt

Thực hành
 https://youtu.be/LwgCRqd1zVI

2

Tiếng Việt Kể chuyện: Khỉ và sư tử https://youtu.be/HaZTtSxYai4

3

Toán Số 6 (tiết 1) https://youtu.be/SSzuoTap1Jg 

4

GDTC Động tác quay trái, quay phải và quay sau. ( Tiết 1,2) https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QtB-7ybjkGE
 THỨ BẢY
 (30/10/2021)
 1  Tiếng Việt Ôn tập (Tiết 1)  https://youtu.be/LwgCRqd1zVI
 2 Tiếng Việt  Ôn tập (Tiết 2)
 3 Âm nhạc Học hát: Múa đàn  https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=m36Hhyrn0E0&feature=youtu.be
 4 HĐTN (SHL)  Trang trí thời khóa biểu  https://youtu.be/Lp6ZpT0tjDs

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88