Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 31/10/2021, 17:55
Lượt đọc: 21

Bài học trực tuyến Khối 1 Tuần 7 năm học 2021 - 2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINKBÀI TẬP

THỨ HAI

(01/11/2021)

1

HĐTN   Trò chơi “ An toàn- nguy hiểm”

2

GDTC  Ôn động tác quay trái, quay phải, quay sau (tiết 1,2)  https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bbF6fSzi-Ko&feature=youtu.be%20
 https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=anOn9U-xL9Q&feature=youtu.be

3

Tiếng Việt

ao – eo (tiết 1)  https://www.youtube.com/watch?v=w-F0afCAbCY

4

Tiếng Việt

ao – eo (tiết 2)  https://www.youtube.com/watch?v=F1pnO6qGA5k

5

Toán

Số 6 (T.2)  https://youtu.be/Hk3_jU04BkE

THỨ BA

(02/11/2021)

1

Toán

Số 7 (T.1)  https://youtu.be/2EGgmtUjwRQ

2

Tiếng Việt

au – êu (tiết 1)  https://www.youtube.com/watch?v=9wX6dGnydpw

3

Tiếng Việt

au – êu (tiết 2)  https://www.youtube.com/watch?v=k5NWXe5G-xw

4

Mĩ thuật

Bài: Ghép hình nhà (tiết 3)  https://www.youtube.com/watch?v=53JOpzXdLeI

5

TNXH Bài 7: Hoạt động ở trường em (T.1)  https://youtu.be/V86ayVe_D-U

THỨ TƯ (03/11/2021)

1

Tiếng Anh

Unit One-lesson 5 https://youtu.be/CkpyMrIHqIU

2

Tiếng Anh

Unit One-lesson 6 https://www.youtube.com/watch?v=ofoIZ86oM-s

3

Tiếng Việt

â – âu (tiết 1)  https://www.youtube.com/watch?v=-YoWKZAHJUg

4

Tiếng Việt

â – âu (tiết 2)  https://www.youtube.com/watch?v=Pyf4KtObsWc

5

HĐTN

SH theo chủ đề: An toàn mỗi ngày  https://www.youtube.com/watch?v=IOT_Q92VKLg&feature=share

THỨ NĂM (04/11/2021)

1

Tiếng Việt

iu – ưu (tiết 1)  https://www.youtube.com/watch?v=sTSHChMI6PU

2

Tiếng Việt

iu – ưu (tiết 2)  https://youtu.be/JHnT2zLY3iY

3

Toán

Số 7 (T.2)  https://youtu.be/5foN3qM5K40

4

TNXH

Bài 7: Hoạt động ở trường em (T.2) https://youtu.be/-1NtKxw9uR4
 5  Âm nhạc  Bài đọc nhạc Son, Mi  https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=1Tr_KcszU_k&feature=youtu.be

THỨ SÁU (05/11/2021)

1

Tiếng Việt

Thực hành  https://www.youtube.com/watch?v=i0OZdGWExkg&t=33s

2

Tiếng Việt Rùa và Thỏ https://www.youtube.com/watch?v=jMfdxtcvCuE

3

Đạo đức Bài 4: Tự giác làm việc ở trường (T.1)
 https://m.youtube.com/watch?v=R6mIuy2aAfg

4

Tiếng Việt Ôn tập https://youtube.com/watch?v=6z0p5J50Jek&feature=share%20
 https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=d8WKqk6MFyU

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88