Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Thứ bảy, 6/11/2021, 10:44
Lượt đọc: 13

Bài học trực tuyến Khối 1 Tuần 8 năm học 2021 - 2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINKBÀI TẬP

THỨ HAI

(08/11/2021)

1

HĐTN  Thi đội mũ bảo hiểm đúng và nhanh

2

GDTC Động tác vươn thở và động tác tay   https://youtu.be/EQpAO5zEUfo

3

Tiếng Việt

Bài ai - oi ( Tiết 1)  https://youtu.be/foD1XofLyIY

4

Tiếng Việt

Bài ai - oi ( Tiết 2)

5

Toán

Bài: Số 8 (Tiết 1)  https://youtu.be/hvdFfLQBDDQ

THỨ BA

(09/11/2021)

1

Toán

Bài: Số 8 (Tiết 2)  https://youtu.be/FzT2PwhNQmY

2

Tiếng Việt

Bài ôi - ơi ( Tiết 1)  https://youtu.be/pTCs65wqhM8

3

Tiếng Việt

Bài ôi - ơi ( Tiết 2)  https://youtu.be/ydoo-W7e_9k

4

Mĩ thuật

Chủ đề 2: Ngôi nhà của em - Bài 4: Góc mĩ thuật của em  https://youtu.be/5IHaC2UXvkg

5

TNXH Lớp học của em (Tiết 1)  https://youtu.be/zU5wRS4ZR7g

THỨ TƯ

 (03/11/2021)

1

Tiếng Anh

Culture 1
https://youtu.be/JBdFDXcIRzg%20
 Review  https://youtu.be/yrSReO_rw-U

2

Tiếng Anh

 Unit  Two-lesson 1
https://youtu.be/1HhZlBrVXsQ%20
 Unit  Two-lesson 2  https://youtu.be/cAkwksfDxnw

3

Tiếng Việt

 Bài ui - ưi (Tiết 1)  https://youtu.be/PAQs4UurVnc

4

Tiếng Việt

 Bài ui - ưi (Tiết 2)  https://youtu.be/zIDJARGRA1g

5

HĐTN

 Để mỗi ngày là một ngày vui  https://www.youtube.com/watch?v=CThts4fpzWo&feature=share

THỨ NĂM 

(10/11/2021)

1

Tiếng Việt

 Bài ay - ây ( Tiết 1)  https://youtu.be/0DCFs9kGkKc

2

Tiếng Việt

 Bài ay - ây ( Tiết 2)  https://youtu.be/SZKQCix4q5s

3

Toán

 Số 9 ( tiết 1)  https://youtu.be/Eg8XpAEau84

4

TNXH

 Lớp học của em (Tiết 2) https://youtu.be/hsWL1kn5TmY
 5  Âm nhạc  Bài: Nhạc cụ  https://youtu.be/h5gpRuZMJDc

THỨ SÁU

 (11/11/2021)

1

Tiếng Việt

 Bài ôn tập ( Tiết 1)  https://youtu.be/E8qa13iWelA

2

Tiếng Việt  Bài ôn tập ( Tiết 2) https://youtu.be/ise3yVQffVw

3

Đạo đức  Tự giác làm việc ở trường (Tiết 2)  https://youtu.be/XOqyNbLBgnY

4

Tiếng Việt  Bài thực hành
 https://youtu.be/URVNJU4EPMk%20
 Bài kể chuyện: Cho nhau đồ chơi  https://youtu.be/R_kMw6dPA_o
 5 HĐTN
(SHL) 
 Cùng chơi trò chơi tập thể  https://www.youtube.com/watch?v=YD4R4tXJXcU

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88