Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Thứ tư, 3/2/2021, 19:50
Lượt đọc: 1072

Bài học trực tuyến Khối 2 từ ngày 03 tháng 02 năm 20201 đến ngày 06 tháng 03 năm 2021

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

ĐƯỜNG LINK

THỨ TƯ
03/02/2021

1

Chính tả

Một trí khôn hơn trăm trí khôn

https://www.youtube.com/embed/fKnIFaLzdSo

2

Toán

Phép chia

https://www.youtube.com/embed/oRfzUs56KnY

3

Âm nhạc

Ôn tập hoa lá mùa xuân

https://www.youtube.com/embed/AHvT2fh_uAo

4

Đạo đức

Biết nói lời yêu cầu đề nghị

https://www.youtube.com/embed/Ek_9O08nazU

5

Kể chuyện

Một trí khôn hơn trăm trí khôn

https://www.youtube.com/embed/eOWsxsGnRxU

6

LTVC

Từ ngữ về chim chóc. Dấu chấm, dấu phẩy

https://www.youtube.com/embed/1zBuavNjT9w

THỨ NĂM
04/02/2021

1

Toán

Bảng chia 2

https://www.youtube.com/embed/M-hrvfOLFBg

2

Chính tả (nghe-viết)

Cò và Cuốc

https://www.youtube.com/embed/3b78SfwAnIw

3

Thủ công

Gấp, cắt, dán phong bì (tiết 2)

https://www.youtube.com/embed/muW5jcD7lhg

4

Tập đọc

Cò và Cuốc

https://www.youtube.com/embed/LCZ3hKtnVkI

5

Tập viết

Chữ hoa S

https://www.youtube.com/embed/06blYFtOGDw

THỨ SÁU
05/02/2021

1

Toán

Một phần 2

https://www.youtube.com/embed/OTxn1Gs0BXU

3

TNXH

Cuộc sống xung quanh (tt)

https://www.youtube.com/embed/Lqdvxmqie5U

4

TLV

Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim

https://www.youtube.com/embed/LOxkh8aqNqQ

5

Toán

Luyện tập

https://www.youtube.com/embed/hIwLhgFe4F0


Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88