Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 5/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 514

Bài học trực tuyến Khối 2 từ ngày 06 tháng 04 năm 2020 đến ngày 11 tháng 04 năm 2020

Thứ ba ngày 07 tháng 04 năm 2020

Toán: Bảng chia 4

https://youtu.be/_bd4EYWpUlE

 

Tiếng anh: Letter Qq

https://youtu.be/fJJI-BqGOrg

 

Thứ tư ngày 08 tháng 04 năm 2020

Toán: Một phần tư

https://youtu.be/jnlByp5Nbqc

 

LTVC: Từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy

https://youtu.be/FNPakBF7MiA

 

Thứ năm ngày 09 tháng 04 năm 2020

Tiếng anh: 

 

Thứ sáu ngày 10 tháng 04 năm 2020

 Toán:Bảng chia 5

https://youtu.be/88ouS0to7OE

 

TLV: Nghe kể - Trả lời câu hỏi 

https://youtu.be/yWw2q2cYrMw

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88