Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 12/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 645

Bài học trực tuyến Khối 2 từ ngày 13 tháng 04 năm 2020 đến ngày 18 tháng 04 năm 2020

Thứ hai ngày 13 tháng 04 năm 2020

Toán: Một phần năm

https://youtu.be/Snlht7cRbGE

 

Thứ ba ngày 14 tháng 04 năm 2020

Tiếng anh: Letter Rr

https://youtu.be/om3rSkXQ_EQ

 

Thứ tư ngày 15 tháng 04 năm 2020

LTVC: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi vì sao?

https://youtu.be/dMlC7QbBcto

 

Thứ năm ngày 16 tháng 04 năm 2020

Toán: Giờ, phút

https://youtu.be/xQ3UUQSckQk

 

Thứ sáu ngày 17 tháng 04 năm 2020

TLV: Đáp lời đồng ý, quan sát tranh, trả lời câu hỏi.

https://youtu.be/pW5-gjLYVUQ

 

Tiếng anh: Letter Rr, Revision 4, Do workbook

https://youtu.be/vzImKSJescs

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88