Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 21/2/2021, 21:36
Lượt đọc: 1474

Bài học trực tuyến Khối 2 từ ngày 22 tháng 02 năm 2021 đến ngày 27 tháng 02 năm 2021

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

ĐƯỜNG LINK

THỨ HAI
22/02/2021

1

 

Tập đọc

Bác sĩ sói

https://www.youtube.com/embed/9ZmiOMecGbs

2

 Toán Số bị chia – Số chia – Thương https://www.youtube.com/embed/HRBIIHc5nRI

3

 Đạo đức Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại https://www.youtube.com/embed/5AP9VHcDx-o

4

 Tiếng Anh Review
https://www.youtube.com/embed/_0-Zsg2-YH8
 5  Tiếng Anh

THỨ BA
23/02/2021

1

 Toán

Bảng chia 3

https://www.youtube.com/embed/OAIPXtbVOU4

2

 Chính tả  Bác sĩ Sói

https://www.youtube.com/embed/4R8EkJ_p5oI

3

 Kể chuyện  Bác sĩ Sói https://www.youtube.com/embed/q8DOhUAkUVA
 4  TNXH  Ôn tập  - Xã hội https://www.youtube.com/embed/nMxIvUiGOic
 5  Mĩ thuật Vẽ tranh.Đề tài về Mẹ hoặc Cô giáo  https://www.youtube.com/embed/iX4HtcVHaeY

THỨ TƯ
24/02/2021

1

Toán

Một phần ba

https://www.youtube.com/embed/yK11iTKrYDo

 2  Tập đọc  Nội quy đảo khỉ https://www.youtube.com/embed/g9xaSe-Ia1I

3

 Tập viết Chữ hoa T 

https://www.youtube.com/embed/HkXkcvrsxak

4

 LTVC Từ ngữ về muông thú. Đặt và TLCH như thế nào ? 

https://www.youtube.com/embed/ZlBK7K3bLyk

 5  Thể dục Bài 45,46  https://www.youtube.com/embed/PVaK3GZ0oQE
 THỨ NĂM
25/02/2021

Toán

Luyện tập

https://www.youtube.com/embed/HGCqTEUCB4M
 2 Chính tả Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên https://www.youtube.com/embed/LLBg4871zqg
 3 Thủ công Ôn tập chủ đề : Phối hợp gấp, cắt, dán https://www.youtube.com/embed/5bacw7Gkb7Q
 4 Âm nhạc Học hát: Bài Chú chim nhỏ dễ thương  https://www.youtube.com/embed/NXEL1RqQXQs
 THỨ SÁU
26/02/2021
 1

Toán

Tìm một thừa số của phép nhân

https://www.youtube.com/embed/pEEShzb2Ldk
TLV Năm nhiệm vụ  https://www.youtube.com/embed/wMAJExm0I_I
 3 Tiếng Anh Letter R https://www.youtube.com/embed/u0F_X77Qyfk
 4 Tiếng Anh

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88