Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Thứ hai, 20/9/2021, 8:4
Lượt đọc: 33

Bài học trực tuyến Khối 2 Tuần 1 năm học 2021 - 2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINK BÀI DẠY

Thứ hai 20/09/2021

1

Tiếng Việt

Tiết 1- Đọc Bé Mai đã lớn

https://youtu.be/TLgFqIFBRM0

2

Tiếng Việt

Tiết 2- Đọc Bé Mai đã lớn

3

Toán

Ôn tập các số đến 100 (Tiết 1)

https://youtu.be/pt7pw6e-qY8

4

Tiếng Anh

Lesson 1

https://youtu.be/0K57aieankU

5

Tiếng Anh

Lesson 2

https://youtu.be/8mMc9mDKjaM

Thứ ba 21/09/2021

1

Tiếng Việt

Tiết 3- Viết chữ hoa A

https://youtu.be/H4axEQjB300 

2

Tiếng Việt

Tiết 4 - Từ và câu

https://hoctructuyen.hcm.edu.vn/hoc-truc-tuyen/tuan-1-be-mai-a-lon-tiet-4-295-0

3

Toán

Ôn tập các số đến 100 (Tiết 2)

https://youtu.be/i8IYQwhwAoA

4

Đạo đức

Quý trọng thời gian

https://hoctructuyen.hcm.edu.vn/hoc-truc-tuyen/bai-1-quy-trong-thoi-gian-608-0 

5

Thứ tư 22/09/2021

1

Tiếng Việt

Tiết 1- Đọc Thời gian biểu

https://drive.google.com/file/d/1GKhOrmcTon944PGGajBjxGvIgYIj5D7L/view?usp=sharing

2

Tiếng Việt

Tiết 2- Nghe viết Bé Mai đã lớn

https://drive.google.com/file/d/1jd8TP-zBWEz8st6UIvyWopHKj8guFmRM/view?usp=sharing

3

Toán

Ước lượng

https://youtu.be/4CtnmpIW6-c

4

TNXH

Các thế hệ trong gia đình (Tiết 1)

https://youtu.be/KCre_xWB2aE

Thứ năm 23/09/2021

1

Tiếng Việt

Tiết 3- MRVT Trẻ em

https://drive.google.com/file/d/1rusxjwpKcBjXuzwe7jOcBPIcz4b3Pc3C/view?usp=sharing

2

Tiếng Việt

Tiết 4- Nói và đáp lời bày tỏ sự ngạc nhiên, lời khen ngợi

https://drive.google.com/file/d/1jeqzOtJRlmbKHvGN7G67LjUdup119WgE/view?usp=sharing

3

Toán

Số hạng – tổng (Tiết 1)

https://youtu.be/z9TJuJsM-ys

Thứ sáu 24/09/2021

1

Tiếng Việt

Tiết 5- Nói, viết lời tự giới thiệu

https://drive.google.com/file/d/1_tO9JNncoSIuulpbH0oUaPBguN9VnSZG/view?usp=sharing

2

Tiếng Việt

Tiết 6- Đọc một truyện về trẻ em

https://drive.google.com/file/d/1LHXtio1kDtbZDNoJv6hoeRFMz7vUi26r/view?usp=sharing

3

Toán

Số hạng – tổng (Tiết2)

https://youtu.be/R1IP9oCLYQs

4

TNXH

Các thế hệ trong gia đình (Tiết2)

https://youtu.be/7Ajq2ac-xtETác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88