Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 21/11/2021, 17:40
Lượt đọc: 17

Bài học trực tuyến Khối 2 Tuần 10 năm học 2021 - 2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINKBÀI TẬP

THỨ HAI

(22/11/2021)

1  Tiếng Việt Bài 1: Cô chủ không biết quý tình bạn (t1)  https://youtu.be/upBNzKgf0I0
 2  Tiếng Việt Bài 1: Cô chủ không biết quý tình bạn (t2)
 3  Toán Bài toán ít hơn  https://www.youtube.com/watch?v=6DOCaQt7eDc
 4  Tiếng Anh UNIT 2 : HE’S HAPPY ! https://www.youtube.com/watch?v=cP-j9s2qQpI
 Tiếng Anh https://youtu.be/FsDXR5j0zls

THỨ BA

(23/11/2021)

1  Tiếng Việt Bài 1: Cô chủ không biết quý tình bạn (t3) https://youtu.be/ZhCLOnDT-4Y
 2  Tiếng Việt Bài 1: Cô chủ không biết quý tình bạn (t4)  https://youtu.be/ASLefWo1GK4
 3  Toán Đựng nhiều nước, đựng ít nước
 https://www.youtube.com/watch?v=ooHijbo9_aA
 4  GDTC Bài 1 (tt)  https://www.youtube.com/watch?v=AUbJVaKNMco
 5  Đạo đức Kính trọng thầy giáo, cô giáo (tiếp theo)   https://www.youtube.com/watch?v=06Nm9mSkxDs

THỨ TƯ 

(24/11/2021)

1  Tiếng Việt Bài 2: Đồng hồ báo thức (t1)  https://www.youtube.com/watch?v=8XIHeGNv_MQ
 2  Tiếng Việt Bài 2: Đồng hồ báo thức (t2)  https://www.youtube.com/watch?v=fmplluhfSmE
 3  Toán Lít https://www.youtube.com/watch?v=lq6e483ctrs
 4 TNXH
Đường giao thông  https://www.youtube.com/watch?v=ZyZI3uCCxnk
 5  HĐTN Chủ đề 3. https://www.youtube.com/watch?v=hwkiQiRRXyk

THỨ NĂM

(25/11/2021)

1  Tiếng Việt Bài 2: Đồng hồ báo thức (t3)  https://www.youtube.com/watch?v=mRTA3RSYiV4
 2  Tiếng Việt Bài 2: Đồng hồ báo thức (t4)  https://www.youtube.com/watch?v=YXrUng4chgs
 3   Toán Em làm được những gì (t1)  https://www.youtube.com/watch?v=FejDe6O-4mw
 4  Mĩ thuật Bài 2:  Cặp sách xinh xắn. https://www.youtube.com/watch?v=4rvyl_8vrFk

THỨ SÁU

 (26/11/2021)

1  Tiếng Việt Bài 2: Đồng hồ báo thức (t5)  https://www.youtube.com/watch?v=nD2-YneEGWI
 2  Tiếng Việt Bài 2: Đồng hồ báo thức (t6)
 3  Toán Em làm được những gì (t2)  https://www.youtube.com/watch?v=xneiWyryrys
4 Âm nhạc  Vui bước tới trường https://www.youtube.com/watch?v=6xOwaidvz-E

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87