Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 26/9/2021, 18:4
Lượt đọc: 31

Bài học trực tuyến Khối 2 Tuần 2 năm học 2021 - 2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINKBÀI TẬP

THỨ HAI

(27/9/2021)

1  Tiếng Việt  Bài 3: Ngày hôm qua đâu rồi?(t1)  https://hoctructuyen.hcm.edu.vn/hoc-truc-tuyen/tuan-2-ngay-hom-qua-au-roi-tiet-1-735-0
 2  Tiếng Việt  Bài 3: Ngày hôm qua đâu rồi?(t2)  https://drive.google.com/file/d/1Doz1f1JdSzRMsnoLWcZe2yRUCxp62c9F/view?usp=sharing
 3  Toán  Số bị trừ - số trừ - Hiệu (t1)  https://www.youtube.com/watch?v=JOW19t3GZQs
 4  Tiếng Anh  Lesson 3  https://www.youtube.com/watch?v=SBYFu52ChXU&t=15s
 Tiếng Anh  Lesson 4 https://www.youtube.com/watch?v=qigCvN1PSWU

THỨ BA

(28/9/2021)

1  Tiếng Việt  Bài 3: Ngày hôm qua đâu rồi?(t3)  https://drive.google.com/file/d/1ZyiX34igZor2FqxRa7onXk6ZVBejL64d/view?usp=sharing
 2  Tiếng Việt  Bài 3: Ngày hôm qua đâu rồi?(t4)  https://drive.google.com/file/d/1r8Nq7szfqr5tXiwfBpW5NsWcwZDQCjrv/view?usp=sharing
 3  Toán  Số bị trừ - số trừ - Hiệu (t2)  https://www.youtube.com/watch?v=cT1Q1FYkAxI
 4  GDTC  Bài 1 (tt)  https://youtu.be/uJFEom9OBwc
 5  Đạo đức Quý trọng thời gian (tiếp theo)   https://youtu.be/IYv91gDInz0

THỨ TƯ (29/9/2021)

1  Tiếng Việt  Bài 4: Út Tin(t1)  https://youtube.com/watch?v=gUqrbaQm3L0&feature=share
 2  Tiếng Việt  Bài 4: Út Tin(t2)  https://drive.google.com/file/d/11F4jxTtABwpAt9sgpKRhFPaCeWX5-Xqt/view?usp=sharing
 3  Toán  Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu (t1)  https://www.youtube.com/watch?v=Ln9Ik5f_JE0
 4  HĐTN  Chủ đề 1. Em và mái trường mến yêu  https://youtu.be/QOXL4jFOBkg
 5  TNXH  Nghề nghiệp của người thân trong gia đình https://www.youtube.com/watch?v=TEV7OQz7r_M

THỨ NĂM (30/9/2021)

1  Tiếng Việt  Bài 4: Út Tin(t3)  https://youtu.be/HoKPRDK_tQQ
 2  Tiếng Việt  Bài 4: Út Tin(t4)  https://drive.google.com/file/d/1HSYM_yaOI_FY5K7SJ143slysPGlRKxgS/view?usp=sharing
 3  Toán  Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu (t2)  https://www.youtube.com/watch?v=-qXfjcfaN7U
 4  Mĩ thuật  Bài 1: Bầu trời và biển (tt)  https://www.youtube.com/watch?v=lffw5P5jrKw

THỨ SÁU (1/10/2021)

1  Tiếng Việt  Bài 4: Út Tin(t5)  https://drive.google.com/file/d/1mkxboPi7oTP4OjdwIyLfhQsSHGBLqC7J/view?usp=sharing
 2  Tiếng Việt  Bài 4: Út Tin(t6)  https://drive.google.com/file/d/1dzITFJDHKPmYkq6YHDg_O3g-Te52P-7j/view?usp=sharing
 3  Toán  Em làm được những gì (t1)  https://www.youtube.com/watch?v=DqS-A9pQdjA
 4  Âm nhạc  Ngày mùa vui   https://www.youtube.com/watch?v=FrNlw1qsQ1E

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88