Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 3/10/2021, 15:19
Lượt đọc: 23

Bài học trực tuyến Khối 2 Tuần 3 năm học 2021 - 2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINKBÀI TẬP

THỨ HAI

(4/10/2021)

1  Tiếng Việt Bài 1: Tóc xoăn và tóc thẳng (t1)  https://youtu.be/PDUNz-bPHHA
 2  Tiếng Việt Bài 1: Tóc xoăn và tóc thẳng (t2)
 3  Toán Em làm được những gì (t2)  https://youtu.be/EpOUJz17IiM
 4  Tiếng Anh Lesson 5  https://www.youtube.com/watch?v=1rpt8sWflhU
 Tiếng Anh Lesson 6  https://www.youtube.com/watch?v=rXWaLjCJRmM

THỨ BA

(5/10/2021)

1  Tiếng Việt Bài 1: Tóc xoăn và tóc thẳng (t3)  https://youtu.be/A0W4UtRIT_k
 2  Tiếng Việt Bài 1: Tóc xoăn và tóc thẳng (t4)
 3  Toán Điểm – đoạn thẳng (t1)  https://youtu.be/eoe038uI8LE
 4  GDTC Bài 1 (tt)  https://www.youtube.com/watch?v=S6At0DW-CKE
 5  Đạo đức Nhận lỗi và sửa lỗi  https://youtu.be/V86NAsRYWJk

THỨ TƯ (6/10/2021)

1  Tiếng Việt Bài 2: Làm việc thật là vui (t1)  https://youtu.be/KQLyBDod5DY
 2  Tiếng Việt Bài 2: Làm việc thật là vui (t2)  https://youtu.be/6kjuIMC2HU0
 3  Toán Điểm – đoạn thẳng (t2) https://youtu.be/vyaKN-Mbdj0
 4 TNXH
Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà
 https://www.youtube.com/watch?v=BXW0TSEan8A
 5  HĐTN Chủ đề 1. Em và mái trường mến yêu  https://youtu.be/I4AyWbCyLz0

THỨ NĂM (7/10/2021)

1  Tiếng Việt Bài 2: Làm việc thật là vui (t3)  https://youtu.be/j1haAWkBzEI
 2  Tiếng Việt Bài 2: Làm việc thật là vui (t4)  https://youtu.be/MhBP8nUAmQI
 3   Toán Tia số - số liền trước – số liền sau (t1)   https://youtu.be/pmEscCyRj88
 4 HĐTN Chủ đề 1. Em và mái trường mến yêu  https://youtu.be/EEU1WnTdXWI
 5  Mĩ thuật Bài 2: Những con vật dưới đại dương https://www.youtube.com/watch?v=0j1SKpACf9A

THỨ SÁU (8/10/2021)

1  Tiếng Việt Bài 2: Làm việc thật là vui (t5)  https://youtu.be/37H2kiMsHGE
 2  Tiếng Việt Bài 2: Làm việc thật là vui (t6)  https://youtu.be/aLmHKyTX7U0
 3  Toán Tia số - số liền trước – số liền sau (t2)  https://youtu.be/PV800s6U-PE
4 Âm nhạc   Đọc nhạc: Đô - Rê - Mi - Son - La  https://www.youtube.com/watch?v=EjCLbb92y_8

Tác giả: admin

87