Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Thứ ba, 11/5/2021, 16:17
Lượt đọc: 1049

Bài học trực tuyến Khối 2 Tuần 34 năm học: 2020 - 2021

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINK BÀI TẬP

ĐƯỜNG LINK VIDEOTHỨ HAI 10/05/2021

1

Tập đọc

Người làm đồ chơi   https://www.youtube.com/embed/ESxCv7gKrbc

2

Toán

Ôn tập phép nhân và phép chia(tt) 

 on_tap_phep_nhan_va_phep_chiatt_.docx

THỨ BA 11/05/2021

1 Toán Ôn tập về đại lượng on_tap_ve_dai_luong_lop_2_tuan_34.docx
2 Chính tả Người làm đồ chơi   https://www.youtube.com/embed/zlptuQ7B-kk

THỨ TƯ 12/05/2021

1 Toán Ôn tập về đại lượng (tt) on_tap_ve_dai_luongtt_12520219.docx  
2 Tập đọc Đàn bê của anh Hồ Giáo    https://www.youtube.com/embed/xVcDbZDkYtQ
3 LTVC Từ trái nghĩa. Từ chỉ nghề nghiệp  https://www.youtube.com/embed/cULCqc5DR9Y

THỨ NĂM 13/05/2021

1 Toán Ôn tập về hình học on_tap_ve_hinh_hoc_12520219.docx
2 Chính tả Đàn bê của anh Hồ Giáo   https://www.youtube.com/embed/VukE-1ISHUU
 3  Tiếng anh Letter Z     https://www.youtube.com/embed/rKgmYbo81GM

THỨ SÁU 14/05/2021

1 Toán

Ôn tập về hình học (tt)

on_tap_ve_hinh_hoctt_12520219.docx  
2 TLV Kể ngắn về người thân   https://www.youtube.com/embed/KOewsVu4jlg
 3 Tập viết  Ôn các chữ hoa A, M, N, Q, V kiểu 2    https://www.youtube.com/embed/FkI_9z_KLf8

 


Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88