Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Thứ hai, 17/5/2021, 20:6
Lượt đọc: 950

Bài học trực tuyến Khối 2 Tuần 35 năm học: 2020 - 2021

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINK BÀI TẬP

THỨ HAI 17/05/2021

1

Tập đọc

Ôn tập tiết 1,2

  tiet_1_175202120.docx

tiet_2_175202120.docx

2

Toán

Ôn tập cuối năm: Luyện tập chung

luyentapchung_tr178_175202120.pdf 

THỨ BA 18/05/2021

1 Toán Luyện tập chung (TT) toan_-_luyen_tap_chung_tt_175202120.docx
2 Chính tả Ôn tập tiết 3 tiet_3_175202120.docx

THỨ TƯ 19/05/2021

1 Toán Luyện tập chung (tt)
toan_luyen_tap_chung_trang_102_.pdf
2 Tập đọc Ôn tập tiết 5

tv-tiet_5_175202120.docx

tiet_4_175202120.docx

3 LTVC Ôn tập tiết 6  tiet_6_175202120.docx

THỨ NĂM 20/05/2021

1 Toán Luyện tập chung (tt) luyen_tap_chung_-_tuan_35_trang_103_-_vbt_175202120.doc
2 Chính tả Ôn tập tiết 7 tiet_7_175202120.docx

THỨ SÁU 21/05/2021

1 Toán

Ôn tập về hình học (tt):

toan_on_tap_175202120.docx
2 TLV Ôn tập tiết 8   3:10 20:03:1 tiet_8_175202120.docx
 3  Tập viết Ôn tập tiết 9  tiet_9_175202120.docx

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88