Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Thứ bảy, 9/10/2021, 13:46
Lượt đọc: 15

Bài học trực tuyến Khối 2 Tuần 4 năm học 2021 - 2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINKBÀI TẬP

THỨ HAI

(11/10/2021)

1  Tiếng Việt Bài 3: Những cái tên (Tiết 1)  https://www.youtube.com/watch?v=IRbAyH_idK8&feature=youtu.be
 2  Tiếng Việt Bài 3: Những cái tên (Tiết 2)  https://www.youtube.com/watch?v=i-JdBjloKlg
 3  Toán Đề-xi-mét (tiết 1)  https://www.youtube.com/watch?v=zh5i1bPCtFw
 4  Tiếng Anh Lesson 7  https://www.youtube.com/watch?v=1YLdbsCwV0s
 Tiếng Anh Lesson 8  https://www.youtube.com/watch?v=ahsoMfCurO0

THỨ BA

(12/10/2021)

1  Tiếng Việt Bài 3: Những cái tên (Tiết 3)  https://www.youtube.com/watch?v=kWp1oy3HT9Y
 2  Tiếng Việt Bài 3: Những cái tên (Tiết 4)  https://www.youtube.com/watch?v=CkMbQJivlo0
 3  Toán Đề-xi-mét (tiết 2)  https://www.youtube.com/watch?v=QQDHDLW2YhY
 4  GDTC Bài 2 (tt)  https://www.youtube.com/watch?v=NBUuijH4n6Q
 5  Đạo đức Bài 2: Nhận lỗi và sửa lỗi (tiết 2)  https://www.youtube.com/watch?v=KV0V_XXRKfQ

THỨ TƯ 

(13/10/2021)

1  Tiếng Việt Bài 4: Cô gió (tiết 1)  https://youtu.be/5mKufW9fHDY
 2  Tiếng Việt Bài 4: Cô gió (tiết 2) https://youtu.be/Od-sXkDR_20 
 3  Toán Em làm được những gì? (Tiết 1) https://www.youtube.com/watch?v=XY2jXVMF9eo
 4 TNXH
Chia sẻ kết quả việc làm xây dựng hình ảnh đẹp của em.Làm món quà tặng bạn.  https://youtu.be/NbbjefuNmV8
 5  HĐTN Bài 4: Giữ vệ sinh nhà ở (Tiết 1)  https://www.youtube.com/watch?v=WwJyC5mMTYo

THỨ NĂM

 (14/10/2021)

1  Tiếng Việt Cô gió (tiết 3)  https://www.youtube.com/watch?v=2Ddk_htmzBM
 2  Tiếng Việt Cô gió (tiết 4)  https://www.youtube.com/watch?v=D9E1iAaLtOA
 3   Toán Em làm được những gì? (Tiết 2)  https://www.youtube.com/watch?v=sXtRFC4IVUo
 4  Mĩ thuật Bài 2: Những con vật dưới đại dương.  https://www.youtube.com/watch?v=yAKwE4auPbw

THỨ SÁU (15/10/2021)

1  Tiếng Việt Cô gió (tiết 5)  https://youtu.be/TJEptq6Lg3E
 2  Tiếng Việt Cô gió (tiết 6)  https://www.youtube.com/watch?v=oHM1DAdmKXU
 3  Toán Thực hành và trải nghiệm  https://www.youtube.com/watch?v=FSkbWGXFzyY
4 Âm nhạc   TUẦN 4  https://www.youtube.com/watch?v=PYBX_oGib_4

Tác giả: admin

87