Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 17/10/2021, 8:49
Lượt đọc: 31

Bài học trực tuyến Khối 2 Tuần 5 năm học 2021 - 2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINKBÀI TẬP

THỨ HAI

(18/10/2021)

1  Tiếng Việt Bài 1: Bọ rùa tìm mẹ (t1)  https://youtu.be/jKhI6Nnx1nk
 2  Tiếng Việt ài 1: Bọ rùa tìm mẹ (t2)
 3  Toán Phép cộng có tổng bằng 10  https://www.youtube.com/watch?v=5-kE_gJ-Tes
 4  Tiếng Anh UNIT 1 : IS THIS YOUR MOM ?
 https://youtu.be/8AIYjusen-k
 Tiếng Anh  https://youtu.be/PTQG8iE2uNM

THỨ BA

(19/10/2021)

1  Tiếng Việt Bài 1: Bọ rùa tìm mẹ (t3) https://www.youtube.com/watch?v=EVH0zU8JUZE
 2  Tiếng Việt Bài 1: Bọ rùa tìm mẹ (t4)  https://www.youtube.com/watch?v=Y93U-1V9Ea8
 3  Toán 9 cộng với một số  https://www.youtube.com/watch?v=qMbTpfAxCQI
 4  GDTC Bài 2 (tt)  https://www.youtube.com/watch?v=NKGhVLM8psc
 5  Đạo đức Bảo quản đồ dùng cá nhân  https://www.youtube.com/watch?v=UN3UjKz0qkY&t=183s

THỨ TƯ 

(20/10/2021)

1  Tiếng Việt Bài 2: Cánh đồng của bố (t1)  https://www.youtube.com/watch?v=UN3UjKz0qkY&t=183s
 2  Tiếng Việt Bài 2: Cánh đồng của bố (t2)  https://www.youtube.com/watch?v=Jpphz1vVB1U&feature=youtu.be
 3  Toán 8 cộng với một số https://www.youtube.com/watch?v=mMpvYmBYzog&list=TLPQMjkwODIwMjE5eZ0TwknEZA&index=3
 4 HĐTN
Chủ đề 2. Vì một cuộc sổng an toàn  https://youtu.be/fer5VwY6zss
 5  TNXH Ôn tập chủ đề Gia đình (t1) https://www.youtube.com/watch?v=7VlnUDKsWVU&feature=emb_title

THỨ NĂM

 (21/10/2021)

1  Tiếng Việt Bài 2: Cánh đồng của bố (t3)  https://www.youtube.com/watch?v=F4WrQp5G7nI
 2  Tiếng Việt Bài 2: Cánh đồng của bố (t4)  https://www.youtube.com/watch?v=nDW50G74zCo
 3   Toán 7 cộng với một số, 6 cộng với một số (t1)  https://www.youtube.com/watch?v=p1lnCClQy9E
 4  Mĩ thuật Bài 3: Đại dương trong mắt em https://www.youtube.com/watch?v=sSH6Ehs0WX8

THỨ SÁU (22/10/2021)

1  Tiếng Việt Bài 2: Cánh đồng của bố (t5)  https://www.youtube.com/watch?v=of263DngZ98
 2  Tiếng Việt Bài 2: Cánh đồng của bố (t6)  https://www.youtube.com/watch?v=uvtEALSjjxg
 3  Toán 7 cộng với một số, 6 cộng với một số (t2)  https://www.youtube.com/watch?v=uNPi4iZgwQM
4 Âm nhạc  Nhịp điệu bạn bè  https://www.youtube.com/watch?v=g9HUbBVz5f4

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88