Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 24/10/2021, 14:2
Lượt đọc: 29

Bài học trực tuyến Khối 2 Tuần 6 năm học 2021 - 2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINKBÀI TẬP

THỨ HAI

(25/10/2021)

1  Tiếng Việt Bài 3: Mẹ (t1)  https://youtu.be/054Z2aG64kQ
 2  Tiếng Việt Bài 3: Mẹ (t2)
 3  Toán Bảng cộng (t1)  https://youtu.be/2GL6YIoNYn0
 4  Tiếng Anh UNIT 1 : IS THIS YOUR MOM ?
https://youtu.be/Q80UpOLj4wc
 Tiếng Anh https://www.youtube.com/watch?v=5M4YZYmI9vQ

THỨ BA

(26/10/2021)

1  Tiếng Việt Bài 3: Mẹ (t3) https://youtu.be/I9R7MNEaVHg
 2  Tiếng Việt Bài 3: Mẹ (t4)
 3  Toán Bảng cộng (t2)  https://www.youtube.com/watch?v=5qaIub8e_r0
 4  GDTC Bài 2  https://youtu.be/EPNLJJDEsOI
 5  Đạo đức Bảo quản đồ dùng cá nhân (tiếp theo)  https://youtu.be/V2aM5wyt80I

THỨ TƯ 

(27/10/2021)

1  Tiếng Việt Bài 4: Con lợn đất (t1)  https://youtu.be/Le3Vb8ycivY
 2  Tiếng Việt Bài 4: Con lợn đất (t2)  https://youtu.be/-pqUwocIFio
 3  Toán Bảng cộng (t3) https://youtu.be/xGz28es4Oqo
 4 TNXH
Một số sự kiện ở trường em  https://youtu.be/0EsW4d8tyHw
 5  HĐTN Chủ đề 2. Vì một cuộc sổng an toàn https://youtu.be/8E-39kEFg3Q

THỨ NĂM

 (28/10/2021)

1  Tiếng Việt Bài 4: Con lợn đất (t3)  https://www.youtube.com/watch?v=79lySjhVfuw
 2  Tiếng Việt Bài 4: Con lợn đất (t4)
 3   Toán Đường thẳng - Đường cong  https://admintieuhoc.hcm.edu.vn/Admin/News2_Detailt.aspx?id=0
 4  Mĩ thuật Bài 3:  Đại dương trong mắt em https://www.youtube.com/watch?v=5FiEhhXCd-Y

THỨ SÁU (29/10/2021)

1  Tiếng Việt Bài 4: Con lợn đất (t5)  https://youtu.be/7DfVbCHIRhE
 2  Tiếng Việt Bài 4: Con lợn đất (t6)
 3  Toán Đường gấp khúc
 https://www.youtube.com/watch?v=UG6EYg90pbo
4 Âm nhạc  Ngày nhà giáo Việt Nam  https://www.youtube.com/watch?v=A5ebhTglMGw

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88