Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 31/10/2021, 18:13
Lượt đọc: 23

Bài học trực tuyến Khối 2 Tuần 7 năm học 2021 - 2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINKBÀI TẬP

THỨ HAI

(01/11/2021)

1  Tiếng Việt Bài 1: Cô chủ nhà tí hon (t1)  https://youtu.be/BvG-3oSYep4
 2  Tiếng Việt Bài 1: Cô chủ nhà tí hon (t2)  https://youtu.be/TqaDko_1NY8
 3  Toán Ba điểm thẳng hàng  https://drive.google.com/file/d/1x5_fu_CIrrl9X7ZNAItfNH1LEwauO_xb/view?usp=sharing
 4  Tiếng Anh UNIT 1 : IS THIS YOUR MOM ?
https://youtu.be/1w0zptO-rKc
 Tiếng Anh https://www.youtube.com/watch?v=tpTuJzLJw_E

THỨ BA

(02/11/2021)

1  Tiếng Việt Bài 1: Cô chủ nhà tí hon (t3) https://youtu.be/bhTxciOaMms
 2  Tiếng Việt Bài 1: Cô chủ nhà tí hon (t4)  https://youtu.be/fOCsbs0uxrc
 3  Toán Em làm được những gì? (t1)  https://www.youtube.com/watch?v=DeYDveYeCsA
 4  GDTC Bài 3 (tt)  https://youtu.be/i-6nIpcWZtg
 5  Đạo đức Bảo quản đồ dùng gia đình  https://studio.youtube.com/video/A-ksIC2_S2w/edit

THỨ TƯ 

(03/11/2021)

1  Tiếng Việt Bài 2: Bưu thiếp (t1)  https://youtu.be/GVkwtcnI2-U
 2  Tiếng Việt Bài 2: Bưu thiếp (t2)  https://youtu.be/5uQ6689tPHY
 3  Toán Em làm được những gì? (t2) https://www.youtube.com/watch?v=RBvM3jVY4wQ
 4 TNXH
Ngày nhà giáo Việt Nam (tiếp theo)  https://youtu.be/QWuCkI3e-DY
 5  HĐTN Chủ đề 2. Vì một cuộc sổng an toàn https://youtu.be/W53xJ-MDGs0

THỨ NĂM

(04/11/2021)

1  Tiếng Việt Chủ đề 2. Vì một cuộc sổng an toàn  https://youtu.be/xmtl06NXimU
 2  Tiếng Việt Bài 2: Bưu thiếp (t4)
 https://youtu.be/NMzbJjYBnWk
 3   Toán Phép trừ có hiệu bằng 10  https://www.youtube.com/watch?v=GpvyvgULXhU
 4  Mĩ thuật Bài 1:  Phương tiện giao thông. https://youtu.be/vZmWnWBGlJA

THỨ SÁU (05/11/2021)

1  Tiếng Việt Bài 2: Bưu thiếp (t5)  https://youtu.be/BglHoBk8cAs
 2  Tiếng Việt Bài 2: Bưu thiếp (t6)  https://www.youtube.com/watch?v=5e3v1Z0WHfE
 3  Toán 11 trừ đi một số  https://www.youtube.com/watch?v=GpvyvgULXhU
4 Âm nhạc  Đọc nhạc: Đô - Rê - Mi - Son - La (tt)  https://www.youtube.com/watch?v=3mxyUoDLctI

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88