Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Thứ bảy, 6/11/2021, 10:44
Lượt đọc: 15

Bài học trực tuyến Khối 2 Tuần 8 năm học 2021 - 2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINKBÀI TẬP

THỨ HAI

(08/11/2021)

1  Tiếng Việt Bài 3: Bà nội, bà ngoại (t1)  https://www.youtube.com/watch?v=9OGigmJTRmc
 2  Tiếng Việt Bài 3: Bà nội, bà ngoại (t2)  https://www.youtube.com/watch?v=Orl-0JwKaBU
 3  Toán 12 trừ đi một số  https://youtu.be/9tIhiOVSHcY
 4  Tiếng Anh CULTURE 1   https://youtu.be/GJi0MFDh63g
 Tiếng Anh https://www.youtube.com/watch?v=pQNSzMMTeOw

THỨ BA

(09/11/2021)

1  Tiếng Việt Bài 3: Bà nội, bà ngoại (t3) https://www.youtube.com/watch?v=8kZWRVjBBf8
 2  Tiếng Việt Bài 3: Bà nội, bà ngoại (t4)
 https://www.youtube.com/watch?v=Z3S3WevhBCY
 3  Toán 13 trừ đi một số  https://youtu.be/5TIUxmTTQ2s
 4  GDTC Bài 3  https://youtu.be/dkSRLyHj70c
 5  Đạo đức Bảo quản đồ dùng gia đình (tiếp theo)  https://www.youtube.com/watch?v=KKFNOhNXvfo

THỨ TƯ 

(10/11/2021)

1  Tiếng Việt Bài 4: Bà tôi (t1)  https://www.youtube.com/watch?v=dKPAQUv9ZPI
 2  Tiếng Việt Bài 4: Bà tôi (t2)  https://www.youtube.com/watch?v=esiwyGoaTYs
 3  Toán 14,15,16,17,18 trừ đi một số (t1) https://www.youtube.com/watch?v=GacCHjbo6xQ
 4 TNXH
Trường học (tt)  https://youtu.be/ktJRsm5lqRk
 5  HĐTN Chủ đề 2. Vì một cuộc sổng an toàn https://youtu.be/3968Z9vrSSU

THỨ NĂM

(11/11/2021)

1  Tiếng Việt Bài 4: Bà tôi (t3)  https://www.youtube.com/watch?v=8V4_LW5qarQ
 2  Tiếng Việt Bài 4: Bà tôi (t4)  https://www.youtube.com/watch?v=3aEmX3VCdJg
 3   Toán 14,15,16,17,18 trừ đi một số (t2)  https://youtu.be/GZ2bsOdUDJI
 4  Mĩ thuật Bài 1: Phương tiện giao thông https://youtu.be/mfmDxZAntbQ

THỨ SÁU

 (12/11/2021)

1  Tiếng Việt Bài 4: Bà tôi (t5)  https://www.youtube.com/watch?v=GVZWtml5Td4
 2  Tiếng Việt Bài 4: Bà tôi (t6)  https://www.youtube.com/watch?v=NRQLhm3cyj0
 3  Toán Bảng trừ (t1)  https://youtu.be/W52_HLv86FE
4 Âm nhạc  Nhịp điệu bạn bè  https://youtu.be/mfmDxZAntbQ

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88