Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 14/11/2021, 17:50
Lượt đọc: 21

Bài học trực tuyến Khối 2 Tuần 9 năm học 2021 - 2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINKBÀI TẬP

THỨ HAI

(15/11/2021)

1  Tiếng Việt Ôn tập 1 (t1)  https://youtu.be/am-tOVfZrh0
 2  Tiếng Việt Ôn tập 1 (t2)
 3  Toán Bảng trừ (t2)  https://youtu.be/dj-rzCwCcMo
 4  Tiếng Anh UNIT 2 : HE’S HAPPY !  https://www.youtube.com/watch?v=uW5tWcNWPjQ
 Tiếng Anh https://youtube.com/watch?v=S5jSF0486vM&feature=share

THỨ BA

(16/11/2021)

1  Tiếng Việt Ôn tập 2 (t3) https://youtu.be/8yE61_BVB1s
 2  Tiếng Việt Ôn tập 2 (t4)
 3  Toán Bảng trừ (t3)  https://youtu.be/48ZzURjfP6Q
 4  GDTC Bài 1 (tt)  https://youtu.be/UAX9ir3tPm0
 5  Đạo đức Kính trọng thầy giáo, cô giáo  https://www.youtube.com/watch?v=J_ZiAeMMw10

THỨ TƯ 

(17/11/2021)

1  Tiếng Việt Ôn tập 3 (t5)  https://youtu.be/5cq1jqpEjaA
 2  Tiếng Việt Ôn tập 3 (t6)
 3  Toán Em giải bài toán (t1) https://youtu.be/HvytCLvUgRI
 4 TNXH
Ôn tập chủ đề Trường học  https://www.youtube.com/watch?v=Kj0AoBjSy-w&t=
 5  HĐTN Chủ đề 3 https://www.youtube.com/watch?v=mXv13rmU5dU

THỨ NĂM

(18/11/2021)

1  Tiếng Việt Ôn tập 4 (t7)  https://www.youtube.com/watch?v=GkTfAn8IVVM
 2  Tiếng Việt Ôn tập 4 (t8)
 3   Toán Em giải bài toán (t2)  https://www.youtube.com/watch?v=dOARMVFVkQ8&t=2s
 4  Mĩ thuật Bài 2: Cặp sách xinh xắn. https://youtu.be/DJdYYnKNmSU

THỨ SÁU

 (19/11/2021)

1  Tiếng Việt Ôn tập 5 (t9)  https://www.youtube.com/watch?v=TJGS8g5MOyE
 2  Tiếng Việt Ôn tập 5 (t10)
 3  Toán Bài toán nhiều hơn  https://www.youtube.com/watch?v=DTih7CKx4iU
4 Âm nhạc  Vui bước tới trường  

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87