Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Thứ tư, 3/2/2021, 19:27
Lượt đọc: 1727

Bài học trực tuyến Khối 3 từ ngày 03 tháng 02 năm 20201 đến ngày 06 tháng 03 năm 2021

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

ĐƯỜNG LINK

THỨ TƯ
03/02/2021

1

Toán

Luyện tập

https://www.youtube.com/embed/zyd3iMdZlbo

2

Chính tả

Nghe – viết: Ê-đi-xơn

https://www.youtube.com/embed/ojr3n7bga3Q

3

Tập đọc

Cái cầu

https://www.youtube.com/embed/KgtkYTQr4vM

4

TNXH

Rễ cây

https://www.youtube.com/embed/hcj_CkzrQ7g

5

Thể dục

Bài 44

https://www.youtube.com/embed/A6ksUllQ4Ks

THỨ NĂM
04/02/2021

1

Toán

Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

https://www.youtube.com/embed/SBQjbECr3LY

2

LTVC

Từ ngữ về sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, chấm hỏi

https://www.youtube.com/embed/0fD6avZzT1E

3

Chính tả

Nghe – viết: Một nhà thông thái

https://www.youtube.com/embed/7KZtJoVj6Yc

4

 Tiếng Anh    

5

Tiếng Anh

 

 

THỨ SÁU
05/02/2021

1

TLV

Nói, viết về người lao động trí óc

https://www.youtube.com/embed/aIrC4wfra7Q

2

Đạo đức Câu chuyện Bác Hồ: Các dân tộc phải đoàn kết (tiết 1)

https://www.youtube.com/embed/LizbkCv7lCA

3

Toán Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

https://www.youtube.com/embed/tFniS7VIO-g

4

TNXH Rễ cây (tt)

https://www.youtube.com/embed/4pBxEKNmkWw

 5

Tiếng Anh

 

THỨ BẢY
06/02/2021

1

Toán

Luyện tập

https://www.youtube.com/embed/14DFEikthbE

2

Thủ công

Đan nong mốt (tiết 2)

https://www.youtube.com/embed/Bywvp7KmRSU

3

Tập viết

Ôn chữ hoa P

https://www.youtube.com/embed/I5ZR8Vq3x6M

4

Âm nhạc

Học hát: Bài Cùng hát dưới ánh trăng

https://www.youtube.com/embed/s-kzKThjYRc

5

Mĩ thuật

Vẽ theo mẫu lọ và quả

 https://www.youtube.com/embed/oedKqVnXQ8s

6

Tin học

Chủ đề 23: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở

https://www.youtube.com/embed/Sp7zlx3E9Ts


Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88