Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 5/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 738

Bài học trực tuyến Khối 3 từ ngày 06 tháng 04 năm 2020 đến ngày 11 tháng 04 năm 2020

Thứ ba ngày 07 tháng 04 năm 2020

Tiếng anh: Letter C

https://youtu.be/wUwUWpei4f8

 

Thứ tư ngày 08 tháng 04 năm 2020

 Toán: Làm quen với chữ số La Mã

https://youtu.be/3RWMfpS0Fw4

 

LVTC: Từ ngữ về nghệ thuật. Dấu phẩy

https://youtu.be/4JKGQqUZI4E

 

Thứ năm ngày 09 tháng 04 năm 2020

 Tiếng anh: Review Letter C

https://youtu.be/9lZRrxGcNCg

 

Thứ sáu ngày 10 tháng 04 năm 2020

Toán: Thực hành xem đồng hồ

https://youtu.be/lRSqvo4ybaU

 

TLV: Nghe - kể: Người bán quạt may mắn

https://youtu.be/QlXMevCBY6o

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88