Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 12/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 473

Bài học trực tuyến Khối 3 từ ngày 13 tháng 04 năm 2020 đến ngày 18 tháng 04 năm 2020

Thứ ba ngày 14 tháng 04 năm 2020

Tiếng anh: Letter Uu

https://youtu.be/9dTzruotMUQ

 

Toán: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

https://youtu.be/xHK-HwViHfg

 

Thứ tư ngày 15 tháng 04 năm 2020

LTVC: Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?

https://youtu.be/sLVGZusRGzs

 

Thứ năm ngày 16 tháng 04 năm 2020

Toán: Tiền Việt Nam

https://youtu.be/F578peh77mg

 

Thứ sáu ngày 17 tháng 04 năm 2020

Tiếng anh: Review letter Uu

https://youtu.be/SrboHIPdaBE

 

TLV: Kể về lễ hội

https://youtu.be/YFwbKMkOlJo

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88