Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 19/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 455

Bài học trực tuyến Khối 3 từ ngày 20 tháng 04 năm 2020 đến ngày 24 tháng 04 năm 2020

Thứ hai ngày 20 tháng 04 năm 2020

Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

https://youtu.be/LK49GlDvqdw

 

Toán: Luyện tập

https://youtu.be/wZZ00DkO5Sg

 

Đạo đức: Tôn trọng đám tang

https://youtu.be/u4vy8aJuFYU

 

Thứ ba ngày 21 tháng 04 năm 2020

Toán: Làm quen với thống kê số liệu

https://youtu.be/iH3skKw48hE

 

Chính tả: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

https://youtu.be/eKWX8G-BfTw

 

Tiếng Anh: Letter Kk 

https://youtu.be/gXjx7SeDSck

 

Thứ tư ngày 22 tháng 04 năm 2020

Toán: Làm quen với thống kê số liệu(tt)

https://youtu.be/YSYoIF31w2M

 

Tập đọc: Rước đèn ông sao

https://youtu.be/pudxyD2TOXs

 

TNXH: Tôm cua, Cá

https://youtu.be/NzVwUI4Mz4c

 

Thể dục: Ôn bài thể dục phát triển chung

https://youtu.be/iTUehIaCTGg

 

Thứ năm ngày 23 tháng 04 năm 2020

LTVC: Từ ngữ về lễ hội.Dấu phẩy

https://youtu.be/jBLrlEDaXMA

 

Mĩ thuật: Bài 21: Vẽ hoặc nặn quả

https://youtu.be/CC6fANOFSaw

 

Tập viết: Ôn chữ hoa T

https://youtu.be/3RJ7ckIqK8g

 

Âm nhạc: Học hát: Cùng múa hát dưới trăng

https://youtu.be/bnEZd0lqD9s

 

Thứ sáu ngày 24 tháng 04 năm 2020

TLV: Kể về một ngày hội

https://youtu.be/7dOhFBr2pog

 

 

Thủ công: Làm lọ hoa gắn tường

https://youtu.be/8sTcDqxsLuI

Tiếng Anh: Grammar Letter Kk

https://youtu.be/bVFiEtdl7SM

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88