Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Thứ hai, 20/9/2021, 8:28
Lượt đọc: 45

Bài học trực tuyến Khối 3 Tuần 1 năm học 2021 - 2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINKBÀI TẬP

THỨ HAI

(20/9/2021)

1

Tiếng Việt

Cậu bé thông minh

https://drive.google.com/file/d/1jI9Sk1sGsE0MA%20%20jITZovHRWZfZZO90zUB/view?usp=sharing

2

Kể chuyện

3

Toán

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

https://www.youtube.com/watch?v=%20%20a31Mrmfrx_c

4

Đạo đức

Kính yêu Bác Hồ (tiết 1)

https://youtu.be/rfFB4r9Mikc

THỨ BA

(21/9/2021)

1

Tiếng Anh

Làm quen:12

https://www.youtube.com/watch?v=-kR7fflWk6s

2

Tiếng Anh

Chữ P- Learn to listen, Learn to Answer,

Grammar point

https://www.youtube.com/watch?v%20%20=E1AQGmUdE_Y

3

Toán

Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

https://www.youtube.com/watch?v=_8XodLRZFkY&t=125s

4

Chính tả

Tập chép: Cậu bé thông minh

https://www.youtube.com/watch?v=GwWfx6_UdG4&t=140s

5

TN&XH

Hoạt động thở và cơ quan hô hấp

https://www.youtube.com/watch?time_continue=%20%203&v=Yg5-YSONpCU&feature=emb_logo

THỨ TƯ (22/9/2021)

1

Toán

Luyện tập

https://youtu.be/wo3xQzFDa3Q

2

Tập đọc

Hai bàn tay em

https://www.youtube.com/watch?v=%20%20E1AQGmUdE_Y

3

LTVC

Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh

https://youtu.be/S8n6zzaqtsI

4

Thủ công

Gấp tàu thủy hai ống khói (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=fHzy%20%20MMDRW1Q&feature=emb_imp_woyt

5

Thể dục

Đứng nghỉ, đứng nghiêm, quay phải, quay trái

https://youtu.be/SmaSXfjnOKM

THỨ NĂM (23/9/2021)

1

Toán

Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

https://youtu.be/AQIX8xCrTPw

2

TLV

Nói về Đội TNTP. Điền vào giấy tờ in sẵn

https://drive.google.com/file/d/1ogW1Enlimi%20%20UuN5RWhXcwjHtnVWaCkLXD/view

3

Mĩ thuật

Vẽ màu vào dòng chữ nét đều

https://youtu.be/VPu11UOC7YQ

4

Âm nhạc

Học hát: Bài Quốc ca Việt Nam (lời 1)

https://www.youtube.com/watch?v=lfIdm1RWlrU

THỨ SÁU (24/9/2021)

1

Toán

Luyện tập

https://youtu.be/QaJg8Srjq_g

2

Chính tả

Nghe – viết: Chơi chuyền

https://youtu.be/I8RmVa9VtXo

3

Tập viết

Ôn chữ hoa A

https://youtu.be/UXZ1iXnORFI

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88