Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Thứ hai, 17/5/2021, 20:26
Lượt đọc: 1179

Bài học trực tuyến Khối 3 Tuần 35 năm học: 2020 - 2021

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINK BÀI TẬP

THỨ HAI 17/05/2021

1

Tiếng Việt

Ôn tập tiết 1,2  thu_hai_175_tieng_viet_on_tap_tiet_1_2_185202110.docx

2

Toán

Ôn tập về giải toán (tt)

thu_hai_175_toan_on_tap_ve_giai_toan_tt_185202110.docx

THỨ BA 18/05/2021

1 Tiếng việt Ôn tập tiết 3, 4   4 20:31:11 20:31:12 thu_ba_185_tieng_viet_on_tap_tiet_3_4_185202110.docx 
2 Toán Luyện tập chung thu_ba_185_toan_luyen_tap_chung_185202110.docx 

THỨ TƯ 19/05/2021

1 Tiếng việt Ôn tập tiết 5, 6
thu_tu_195_tieng_viet_on_tap_tiet_5_6_185202110.docx
2 Toán Luyện tập chung thu_tu_195_toan_luyen_tap_chung_185202110.docx 

THỨ NĂM 20/05/2021

1 Tiếng việt Ôn tập tiết 7,8 thu_nam_205_tieng_viet_on_tap_tiet_7_8_185202110.docx 
2 Toán Luyện tập chung thu_nam_205_toan_luyen_tap_chung_185202110.docx 

THỨ SÁU 21/05/2021

1 Tiếng Việt

Ôn tập tiết 9

thu_sau_215_tieng_viet_on_tap_tiet_9_185202110.doc

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87