Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 17/10/2021, 8:50
Lượt đọc: 53

Bài học trực tuyến Khối 3 Tuần 5 năm học 2021 - 2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINKBÀI TẬP

THỨ HAI

(18/10/2021)

1

Tập đọc Người lính dũng cảm https://youtu.be/Pvc_BleUnnY

2

Kể chuyện

3

Toán Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
 https://www.youtube.com/watch?v=IL-hzDbSRdU
 Luyện tập  https://youtu.be/xa8CwMzDvcc

4

Đạo đức Tự làm lấy việc của mình (tiết 1) https://www.youtube.com/watch?v=pPKA1bZJmjE 

THỨ BA

(19/10/2021)

1

Tiếng Anh Chữ S- Learn to listen, Learn to Answer, Grammar point  https://www.youtube.com/watch?v=SyQqW9MD02Y

2

Tiếng Anh

Chữ S- Learn to read, Learn to speak https://www.youtube.com/watch?v=P_B7R3fIsEs
  3  Toán Ôn: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số 
(không nhớ và có nhớ)
 Tự ôn tập

4

Chính tả Người lính dũng cảm (nghe - viết)  https://www.youtube.com/watch?v=qa0xzQpSESI
 5  TN&XH Vệ sinh cơ quan tuần hoàn
 https://youtu.be/Aw4lwnULLlo
 Phòng bệnh tim mạch  https://www.youtube.com/watch?v=pqKJaUocK1k

THỨ TƯ

 (20/10/2021)

1

Toán Bảng chia 6  https://www.youtube.com/watch?v=XBACaNeOcUE

2

Tập đọc Cuộc họp của chữ viết  https://www.youtube.com/watch?v=B26Mlf7Gct0

3

LTVC So sánh  https://www.youtube.com/watch?v=Lo13MxvD-MY

4

Thủ công Gấp cắt dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng  https://youtu.be/ARL2DMdacRA
 5  Thể dục  Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp - Trò chơi "Mèo đuổi chuột ".  https://www.youtube.com/watch?v=8g0Lzn3jnck

THỨ NĂM

 (21/10/2021)

1

Toán Luyện tập  https://www.youtube.com/watch?v=XTD0MosdL4Q

2

TLV Ôn Nghe - kể Dại gì mà đổi  Tự ôn tập

3

Mĩ thuật Trang trí hình vuông https://www.youtube.com/watch?v=uOrTjzfc4Ao

4

Âm nhạc Học hát: Lớp chúng ta đoàn kết  https://www.youtube.com/watch?v=hKAlitdZlgg&ab_channel=LinhThu%E1%BB%B3

THỨ SÁU (22/10/2021)

1

Toán Tìm một trong các phần bằng nhau của một số  https://www.youtube.com/watch?v=uWprsJSi9x0

2

Ôn TLV Ôn: So sánh  Tự ôn tập

3

Tập viết Ôn chữ hoa C (tiếp theo) https://www.youtube.com/watch?v=h4HaqerStiE

4

Tin học Chủ đề 3: Thiết bị nhập, xuất, và lưu trữ dữ liệu https://youtu.be/GsP71MoR_Mg

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88