Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 24/10/2021, 16:23
Lượt đọc: 41

Bài học trực tuyến Khối 3 Tuần 6 năm học 2021 - 2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINKBÀI TẬP

THỨ HAI

(25/10/2021)

1

Tập đọc Bài tập làm văn https://www.youtube.com/watch?v=je3AZTMSfX0

2

Kể chuyện

3

Toán Luyện tập  https://youtu.be/2Z4aAFLYOCs

4

Đạo đức Tự làm lấy việc của mình (tiết 2)  https://www.youtube.com/watch?v=ZeG40vm8hGI

THỨ BA

(26/10/2021)

1

Tiếng Anh Revision  https://www.youtube.com/watch?v=8eZlBZ3EBLI

2

Tiếng Anh

Chữ T: Learn to listen, Learn to Answer, Grammar point https://www.youtube.com/watch?v=B3wBrmDkcgA
  3  Toán Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số  https://www.youtube.com/watch?v=tNtuo5B4wDE

4

Tập đọc Nhớ lại buổi đầu đi học  https://www.youtube.com/watch?v=FGZjbQS-PAA
 5  TN&XH Hoạt động bài tiết nước tiểu và vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu
 https://www.youtube.com/watch?v=w0rKf-YX0SQ%20
https://youtu.be/F_6gOPSomok

THỨ TƯ

 (27/10/2021)

1

Toán Luyện tập  https://www.youtube.com/watch?v=GIfaQJ1Mgkk

2

Chính tả Nhớ lại buổi đầu đi học (nghe - viết)  https://www.youtube.com/watch?v=_JAhjvd1eAA

3

LTVC Từ ngữ về trường học. Dấu phẩy  https://youtu.be/e8_Nx6ta4Fo

4

Thể dục Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, thực hiện các động tác quay phải, quay trái, quay đằng sau.  https://youtu.be/eD1fYFgkhqk

THỨ NĂM

 (28/10/2021)

1

Toán Phép chia hết và phép chia có dư  https://www.youtube.com/watch?v=RJ-nHEgMA2M%20
https://www.youtube.com/watch?v=gFePhDuV0uw

2

TLV Kể lại buổi đầu đi học  https://www.youtube.com/watch?v=j2-lCN5FLaM&t=138s

3

Mĩ thuật Vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào đường diềm https://www.youtube.com/watch?v=dobIsB4KBCs

4

Âm nhạc Ôn bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết  https://youtu.be/-y7Q6Y_XSTE

THỨ SÁU (29/10/2021)

1

Toán Ôn: Phép chia hết và phép chia có dư  Tự ôn tập

2

Ôn TLV Ôn: Kể lại buổi đầu đi học  Tự ôn tập

3

Tập viết Ôn chữ hoa D, Đ
https://www.youtube.com/watch?v=8c-Ojkwh3hU
 4  Tin học  Chủ đề 4: Hệ điều hành và phần mềm máy tính  https://youtu.be/eez_r4Lghuk

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88