Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 31/10/2021, 18:31
Lượt đọc: 27

Bài học trực tuyến Khối 3 Tuần 7 năm học 2021 - 2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINKBÀI TẬP

THỨ HAI

(01/11/2021)

1

Tập đọc Trận bóng dưới lòng đường https://www.youtube.com/watch?v=s8Muuwk4TMA

2

Kể chuyện

3

Toán Bảng nhân 7 https://www.youtube.com/watch?v=rM4JTkNpi04 

4

Đạo đức Quan tâm đến ông bà, bố mẹ, anh chị em (tiết 1)  https://youtu.be/dv3KF8sM4oY

THỨ BA

(02/11/2021)

1

Tiếng Anh (ob)- Learn to listen, Learn to Answer, Grammar point  https://youtu.be/CuU9OonfMsU

2

Tiếng Anh

(ob)- Learn to sound/words, Learn to read, Learn to speak https://youtu.be/V8pAgoapxZQ
  3  Toán Luyện tập  https://www.youtube.com/watch?v=s-yP4_LaODQ

4

Tập đọc Bận  https://www.youtube.com/watch?v=J1GMITqJnP0
 5  TN&XH Hoạt động thần kinh
 https://www.youtube.com/watch?v=hHV1Ne8Mhvo%20
 Hoạt động thần kinh (tt) https://youtu.be/_OIZ5Ou_zdw

THỨ TƯ

 (03/11/2021)

1

Toán Gấp một số lên nhiều lần
 https://youtu.be/krLzXWNP2fQ%20
 Luyện tập  https://youtu.be/u69cfQxD5CM

2

Chính tả Bận (nghe - viết)  https://youtu.be/BCXFOc3Aj8M

3

LTVC Ôn về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh  Tự ôn tập

4

Thủ công Gấp, cắt, dán bông hoa  https://youtu.be/S5Oz6yCgbVg
 5  Thể dục Đi chuyển hướng phải - trái.   https://youtu.be/JVGLsiQ_V5o

THỨ NĂM

 (04/11/2021)

1

Toán Ôn: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
  Tự ôn tập
 Gấp một số lên nhiều lần  Tự ôn tập

2

TLV Nghe-kể: Không nỡ nhìn  https://www.youtube.com/watch?v=6YSiTULAIyw

3

Mĩ thuật Vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào hình chữ nhật https://youtu.be/GbxZ8qWX-cc

4

Âm nhạc Học hát: Em yêu trường em (lời 1)  https://youtu.be/17knMV1bU8g
 5  Tin học  Chủ đề 5: Tệp tin và thư mục  https://youtu.be/NWmfDqSojCc

THỨ SÁU (05/11/2021)

1

Toán Bảng chia 7  https://www.youtube.com/watch?v=rfCJ7FrsTjQ

2

LTVC  Ôn về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh  Tự ôn tập

3

Tập viết Ôn chữ hoa E, Ê  https://www.youtube.com/watch?v=_gh6v1gf7kw
 4  Thể dục  Ôn đi chuyển hướng phải- Trái  https://www.youtube.com/watch?v=FeMmSKJMQds
 5  Tin học    

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88