Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Thứ bảy, 6/11/2021, 14:46
Lượt đọc: 20

Bài học trực tuyến Khối 3 Tuần 8 năm học 2021 - 2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINKBÀI TẬP

THỨ HAI

(08/11/2021)

1

Tập đọc Các em nhỏ và cụ già https://www.youtube.com/watch?v=9fb4jGr2Fcc

2

Kể chuyện

3

Toán Luyện tập https://www.youtube.com/watch?v=Sj0wc29y-Xk 

4

Đạo đức Quan tâm đến ông bà, bố mẹ, anh chị em (tiết 2)  https://www.youtube.com/watch?v=1c2EfqQzFZs

THỨ BA

(09/11/2021)

1

Tiếng Anh Chữ O- Learn to read, Learn to speak  https://youtu.be/TUxbIe2uKZ4

2

Tiếng Anh

Revision https://youtu.be/jxtNuIi6zhk
  3  Toán Giảm đi một số lần 
 https://www.youtube.com/watch?v=g4YxUdK1eiI
 Luyện tập  https://www.youtube.com/watch?v=GznWkO-1SFA

4

Tập đọc Tiếng ru https://www.youtube.com/watch?v=r1ndWseM1CE 
 5  TN&XH Vệ sinh thần kinh
https://youtu.be/DVssiSIUaKc
 Vệ sinh thần kinh (tt) https://youtu.be/nqqcJMx4HsA

THỨ TƯ

 (10/11/2021)

1

Toán Ôn: Gấp một số lên nhiều lần  Tự ôn tập

2

Chính tả Tiếng ru (nhớ-viết)  https://www.youtube.com/watch?v=qYYYDBNd670

3

LTVC Từ ngữ về cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì?  https://www.youtube.com/watch?v=xDM2IyiLqNM
 4  Thể dục ĐHĐN và di chuyển hướng phải, trái  https://youtu.be/T4uQoE6w2LU

THỨ NĂM

 (11/11/2021)

1

Toán Tìm số chia
https://www.youtube.com/watch?v=FwuZ48Tq0eg  
 
 Luyện tập

2

TLV Kể về người hàng xóm  https://www.youtube.com/watch?v=Jrxg1Fbprwk

3

Mĩ thuật Vẽ tranh đề tài tự do
https://youtu.be/YHdvcqzwW8c

4

Âm nhạc Học hát: Em yêu trường em (lời 2)  https://www.youtube.com/watch?v=Kct6rckAbLs
 5  Tin học  Chủ đề 6: Quản lý tệp tin và thư mục  https://youtu.be/NTDjxoqohy0

THỨ SÁU 

(12/11/2021)

1

Toán Ôn tập  Tự ôn tập

2

LTVC  Ôn: Kể về người hàng xóm  Tự ôn tập

3

Tập viết Ôn chữ hoa G  https://www.youtube.com/watch?v=U4f72Yqafg0
 4  Thể dục Ôn tập ĐHĐN và di chuyển hướng phải, trái  https://youtu.be/VexPZrDXoNg
 5  Tin học

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88