Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 5/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 443

Bài học trực tuyến Khối 4 từ ngày 06 tháng 04 năm 2020 đến ngày 11 tháng 04 năm 2020

Thứ hai ngày 06 tháng 04 năm 2020

Toán: Phép trừ phân số

https://youtu.be/adhJmOVnkZQ

 

Thứ ba ngày 07 tháng 04 năm 2020

LTVC: Câu kể Ai là gì? 

https://youtu.be/x1XeEKtwN4I

 

LTVC: Chủ ngữ câu kể ai là gì? Vị ngữ câu kể ai là gì?

https://youtu.be/BjJNn8IRlGE

 

Thứ tư ngày 08 tháng 04 năm 2020

TLV: LT xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối

https://youtu.be/WgU1xIDCtYQ

 

Tiếng anh: Unit 5: A funny monkey

https://youtu.be/thyIXNTXbJM

 

Thứ năm ngày 09 tháng 04 năm 2020

Toán: Phép trừ phân số

https://youtu.be/e-V4V-GFGIc

 

Khoa học: Ánh sáng cần cho sự sống và việc bảo vệ đôi mắt

https://youtu.be/koRF3OhkEFY

 

Thứ sáu ngày 10 tháng 04 năm 2020

Địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh. Thành Phố Cần Thơ

https://youtu.be/tZL3QtOdSJw

 

Toán: Phép nhân phân số

https://youtu.be/cknoXjhYedo

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88