Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 12/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 320

Bài học trực tuyến Khối 4 từ ngày 13 tháng 04 năm 2020 đến ngày 18 tháng 04 năm 2020

Thứ hai ngày 13 tháng 04 năm 2020

Toán: Tìm phân số của một số

https://youtu.be/1KNbX13qT_I

 

Thứ ba ngày 14 tháng 04 năm 2020

LTVC: MRVTDũng cảm

https://youtu.be/DcpeNJHWLts

 

LTVC: MRVTDũng cảm (tt)

https://youtu.be/nLmu3bNBaE0

 

Thứ tư ngày 15 tháng 04 năm 2020

TLV: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối.

https://youtu.be/-2sgqkjrVDY

 

Tiếng anh: Unit 5: A Funny Monkey

https://youtu.be/mzovRbMc_y4

 

Thứ năm ngày 16 tháng 04 năm 2020

Toán: Phép chia phân số

https://youtu.be/_WRH-ZJ2OVE

 

Khoa học: Nóng, lạnh và nhiệt độ

https://youtu.be/25wwM8z2Bis

 

Thứ sáu ngày 17 tháng 04 năm 2020

Lịch sử: Trịnh Nguyễn phân tranh

 https://youtu.be/i-N9ZKAdM6s

 

Kể chuyện: Những chú bé không chết

https://youtu.be/s260YH9vxFI

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88