Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 21/2/2021, 21:30
Lượt đọc: 396

Bài học trực tuyến Khối 4 từ ngày 22 tháng 02 năm 2021 đến ngày 27 tháng 02 năm 2021

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

ĐƯỜNG LINK

THỨ HAI
22/02/2021

1

 Toán  Luyện tập chung https://www.youtube.com/embed/M2CeoWQUPpg

2

 Khoa học  Ánh sáng https://www.youtube.com/embed/d4YHKS3kN6U

3

 Đạo đức  Giữ gìn các công trình công cộng https://www.youtube.com/embed/-n81KaZQRyo

THỨ BA
23/02/2021

1

Toán Luyện tập chung

https://www.youtube.com/embed/We3DldAbSUY

2

LTVC Dấu gạch ngang

https://www.youtube.com/embed/kcltcXS15N0

3

Địa lí Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng nam bộ https://www.youtube.com/embed/oxBYSiK2tg8
 4 Kể chuyện đã nghe đã đọc Kể chuyện đã nghe đã đọc   https://www.youtube.com/embed/I-VHpe_AtCA 
 5  Kĩ thuật  Trồng cây ra hoa https://www.youtube.com/embed/xaWP2gt9wyE 

THỨ TƯ
24/02/2021

1

TLV  Luyện tập MT các bộ phận của cây cối

https://www.youtube.com/embed/Rnk0OpUZv-A

2

TẬP ĐỌC  Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

https://www.youtube.com/embed/k-hqoR2hUBo

3

Toán   Phép cộng phân số

https://www.youtube.com/embed/q9xQXcXBglE

 Tin học Chủ đề 25: Lọc dữ liệu  https://www.youtube.com/embed/FIV4yCuoeoc 
 Chủ đề 26: Lập biểu đồ https://www.youtube.com/embed/A9Oa5k56cZU 
 THỨ NĂM
25/02/2021
Toán   Phép cộng phân số (tt) https://www.youtube.com/embed/A5rJJbmlLck
 2 Khoa học Bóng tối https://www.youtube.com/embed/9JqRdXq8060
 3 Chính tả Chợ chết https://www.youtube.com/embed/mjHdjxBisi8
 4 LTVC MRVT: Cái đẹp https://www.youtube.com/embed/mbH7Bolru-E
Thể dục Bài thể dục lớp 4 https://www.youtube.com/embed/uBNBdMqlc7w
 THỨ SÁU
26/02/2021
 1 TLV

Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối

https://www.youtube.com/embed/VLQcv8p8aWE
Toán Luyện tập https://www.youtube.com/embed/ZI82gq8cUq0
 3 Lịch sử Văn học và khoa học thời kì Hậu Lê https://www.youtube.com/embed/cxQrbSPEyRs
 4 Âm nhạc Ôn tập đọc nhạc số    5, 6 https://www.youtube.com/embed/3j_qZM7QWCA
 5 Mĩ thuật Xem tranh của họa sĩ https://www.youtube.com/embed/As-iZWV5xO8
 THỨ BẢY
27/02/2021
 
4
5 Tiếng anh Lesson UN https://www.youtube.com/embed/-cl1pKCtf_o

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88