Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 29/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 502

Bài học trực tuyến Khối 4 từ ngày 30 tháng 3 năm 2020 đến ngày 04 tháng 04 năm 2020

Thứ hai ngày 30 tháng 3 năm 2020

Toán: So sánh phân số khác mẫu số

https://youtu.be/uLnSFUF1Gac

 

Thứ ba ngày 31 tháng 3 năm 2020

LTVC: MRVT: Cái đẹp

https://youtu.be/5xANu2l90qE

 

Tiếng anh: Unit 4: Lesson 5, Lesson 6 + Workbook + Review

https://youtu.be/AZDQkkmpWzM

 

 

Thứ tư ngày 01 tháng 04 năm 2020

TLV: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối

https://youtu.be/ugwVtKdAE9U

 

Thứ năm ngày 02 tháng 04 năm 2020

Toán: Phép cộng hai phân số cùng mẫu

https://youtu.be/fBL5AWjq3SI

 

Khoa học: Ánh sáng và Bóng tối

https://youtu.be/p1cF1vAY76M

 

Thứ sáu ngày 03 tháng 04 năm 2020

Địa lí: Người dân ở đồng bằng Nam Bộ

https://youtu.be/VOThz3NbhMo

 

LTVC: Dấu gạch ngang

https://youtu.be/51AERfumv9w

 

Thứ bảy ngày 04 tháng 04 năm 2020

Toán: Cộng hai phân số khác mẫu số

https://youtu.be/wxP5hwwToR4

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88