Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 21/11/2021, 17:40
Lượt đọc: 15

Bài học trực tuyến Khối 4 Tuần 10 năm học 2021 - 2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINKBÀI TẬP

THỨ HAI

(22/11/2021)

1

Tập đọc Ôn tập tiết 1  Bài Powerpoint

2

Toán Thực hành vẽhình chữ nhật; thực hành vẽ hình vuông  https://www.youtube.com/watch?v=zrXjWxN5vY0

3

LTVC Ôn tập tiết 2  https://www.youtube.com/watch?v=TDhkR0h-uVU&list=PL8obzXlzJSA6mqSb1DoHWgrZfwjy0_Oo9&index=3

4

Thể dục Động tác toàn thân. Trò chơi “con cóc là cậu ông trời”  https://youtu.be/HOUymbP0oPw

5

Đạo đức Tiết kiệm thời giờ (Tiết 2)
https://youtu.be/9dwdH3OGF38

THỨ BA

(23/11/2021)

1

Toán Luyện tập  Bài Powerpoint

2

Tập đọc Ôn tập tiết 3  Bài Powerpoint

3

Kể chuyện Ôn tập tiết 4 https://www.youtube.com/watch?v=Bu5fH1syOrc&list=PL8obzXlzJ%20SA6mqSb1DoHWgrZfwjy0_Oo9&index=2

4

Địa lí Thành phố Đà Lạt  https://youtu.be/ZuyRE9x0aOE

5

Kĩ thuật Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa https://youtu.be/NnHOnwrdm1c

THỨ TƯ 

(24/11/2021)

1

Tiếng Anh (op)- Learn to listen, Learn to Answer, Grammar point
 https://youtu.be/4dPLFFlMUgk

2

Tiếng Anh (op)- Learn to sound/words, Learn to read, Learn to speak https://youtu.be/s0lWjxX0ibk

3

Toán Ôn tập hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song  Bài Powerpoint

4

TLV Ôn tập tiết 5  Bài Powerpoint

5

Khoa học Ôn tập con người và sức khỏe (tt)  Bài Powerpoint

THỨ NĂM 

(25/11/2021)

1

LTVC Ôn tập tiết 6  https://www.youtube.com/watch?v=_RhYg8jSxlE&list=PL8obzXlzJS%20A6mqSb1DoHWgrZfwjy0_Oo9&index=1

2

Toán Nhân với số có một chữ số https://youtu.be/oz0wNFpQELw

3

Chính tả Ôn tập tiết 7  Bài Powerpoint

4

Tin học

Chủ đề 8 -  Định dạng Styles

https://youtu.be/Tp5NYEU5NpE

5

Khoa học Nước có những tính chất gì?
 https://youtu.be/3FGd9fCHro0
 Ba thể của nước

THỨ SÁU

 (26/11/2021)

1

TLV Ôn tập tiết 8  Bài Powerpoint

2

Toán  Tính chất giao hoán của phép nhân  https://youtu.be/WBSywg0VjyQ
  3  Lịch sử Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất https://youtu.be/RQQ_4RN8yzg

4

Âm nhạc Học hát “Bạn ơi lắng nghe – Dân ca Bana”. Giới thiệu văn hóa cồng chiêng.  https://www.youtube.com/watch?v=jKKnc4GHNsE

5

Mĩ thuật Chủ đề 4: Sáng tạo cùng những con chữ Bài: em sáng tạo cùng những con chữ (tiết 2)  https://youtu.be/VsOl55Uz3zM

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87