Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 26/9/2021, 18:27
Lượt đọc: 27

Bài học trực tuyến Khối 4 Tuần 2 năm học 2021 - 2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINKBÀI TẬP

THỨ HAI

(27/9/2021)

1

Tập đọc  Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tt) https://youtu.be/5L8dckwWfRI

2

Toán  Các số có sáu chữ số  https://www.youtube.com/watch?v=NkLeKIQw4ic

3

LTVC  MRVT: Nhân hậu- Đoàn kết  https://youtu.be/tqomF9e-_Vs

4

Thể dục  Bài 3  https://youtu.be/haLq0oDX8fs

5

Đạo đức  Trung thực trong học tập ( tiết 2 ) https://www.youtube.com/watch?v=Xhd3gGHW5aE

THỨ BA

(28/9/2021)

1

Toán  Luyện tập  https://www.youtube.com/watch?v=GhjgxGAETOU

2

Tập đọc  Truyện cổ nước mình  https://youtu.be/k_cr8-c16jY

3

Kể chuyện  Kể chuyện đã nghe đã đọc (tuần 2+3)  https://youtu.be/pDgFB555uSA

4

Địa lí  Dãy Hoàng Liên Sơn https://youtu.be/IWBfSGNLsnk

5

Kĩ thuật  Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu (Tiết 2)  https://www.youtube.com/watch?v=HueV8uKVms4

THỨ TƯ (29/9/2021)

1

Tiếng Anh  Review  https://www.youtube.com/watch?v=kN3u4vAS7k4

2

Tiếng Anh  Lesson In  https://www.youtube.com/watch?v=418y--Cwztw

3

Toán  Hàng và lớp   https://www.youtube.com/watch?v=sa7h9xEpIvw

4

TLV  Kể lại hành động của nhân vật  https://youtu.be/kWxJvp-l3PI

5

Khoa học  Trao đổi chất ở người (tt) https://www.youtube.com/watch?v=OAHDdTGUcOI

THỨ NĂM (30/9/2021)

1

LTVC  Dấu hai chấm  https://youtu.be/Dfg_qFALaTQ

2

Toán  So sánh các số có nhiều chữ số  https://www.youtube.com/watch?v=6KikwHqir2U

3

Chính tả  Mười năm cõng bạn đi học  https://youtu.be/9pjDQ9ea-WQ

4

Thể dục  Bài 4  https://youtu.be/jKFzVusKZS8

5

Khoa học  Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn.Vai trò của chất bột đường  https://www.youtube.com/watch?v=s-mod5NkqDU

THỨ SÁU (1/10/2021)

1

TLV  Tả ngoại hình của nhân vật trong bài băn kể chuyện  https://www.youtube.com/watch?v=pQ-Zs4LjHXQ&t=544s

2

Toán   Triệu và lớp triệu  https://www.youtube.com/watch?v=xcLlqRHzqYg
  3  Lịch sử  Làm quen với bản đồ (tt) https://youtu.be/fcx4aBvN_Ws

4

Âm nhạc  Học hát: Em yêu hòa bình  https://youtu.be/2n5OEqJ9oGc

5

Mĩ thuật  Trang trí hình vuông  
https://www.youtube.com/watch?v=rbnyMBxPx90

Tác giả: admin

87