Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Thứ ba, 11/5/2021, 16:19
Lượt đọc: 59

Bài học trực tuyến Khối 4 Tuần 34 năm học: 2020 - 2021

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINK BÀI TẬP

ĐƯỜNG LINK VIDEOTHỨ HAI 10/05/2021

1

Tập đọc

Tiếng cười là liều thuốc bổ   https://www.youtube.com/embed/qYBGpsTazOs

2

Toán

Ôn tập về đại lượng (tt)

thu_2_-_on_tap_ve_dai_luong_-_tuan_34_145202110.docx
 3  Khoa học  Ôn tập: Thực vật và động vật   _kh_on_tap_thuc_vat_va_dong_vat_14520219.docx  
 4  LTVC  MRVT: Lạc quan – Yêu đời    https://www.youtube.com/embed/l07bAtWR-Tw

THỨ BA 11/05/2021

1 Toán Ôn tập về hình học thu_3_-11-5-2021_toan_on_tap_ve_hinh_hoc_145202111.docx
2 Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia   https://www.youtube.com/embed/L-TchjYIs0c
3 Tiếng anh Lesson An https://www.youtube.com/embed/kmVimJq4A-M

THỨ TƯ 12/05/2021

1 Tập đọc Ăn “mầm đá” 
 
2 Toán Ôn tập về hình học (tiếp theo) _on_tap_ve_hinh_hoc_tiep_theo_-_tuan_34145202111.docx 
3 TLV Trả bài văn miêu tả con vật thu_4_ngay_13-5-2021_tra_bai_van_mieu_ta_145202111.docx  
 4 Địa lý   Ôn tập  thu_4_12-5-2021_dia_li_on_tap_145202111.docx  

THỨ NĂM 13/05/2021

1 LTVC Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu   https://www.youtube.com/embed/Yx8ingpg_2Q
2 Toán
Ôn tập về tìm số trung bình cộng
_on_tap_ve_tim_so_trung_binh_cong_-_tuan_34_-.docx
 3 Chính tả  Nghe – viết: Nói ngược  thu_5-13-5-2021_chinh_ta_noi_nguoc_-_copy_145202111.docx  

THỨ SÁU 14/05/2021

1 TLV

Điền vào giấy tờ in sẵn17:15:14 17:15:16

https://www.youtube.com/embed/EBCtix7ck40
2 Lịch sử Ôn tập, kiểm tra định kì cuối năm thu_sau_14-5-2021_lich_su_on_tap_145202111.doc
 3  Toán Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó _tim_hai_so_khi_biet_tong_va_hieu_cua_hai_so_do_-_tuan1.docx  
 4  Khoa học  Ôn tập: Thực vật và động vật   thu_sau_14-5-2021_kh_on_tap_thuc_vat_va_dong_vat_-_tiet_2_145202111.docx  

 


Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88