Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Thứ ba, 18/5/2021, 10:42
Lượt đọc: 104

Bài học trực tuyến Khối 4 Tuần 35 năm học: 2020 - 2021

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINK BÀI TẬP

THỨ HAI 17/05/2021

1

Tập đọc

Ôn tập tiết 1  on_tv_tiet_1_thu_hai_ngay_17_thang_5_nam_2021_185202110.docx
2 Toán  Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó  thu_21752021_-_on_tap_ve_tim_hai_so_khi_biet_tong_hoac_hieu_va_ti_so_-_tuan_35__185202110.docx 

3

Khoa học

Ôn tập   thu_217-5-2021_khoa_hoc-_bai_on_tap_185202111.docx
 4 LTVC  Ôn tập tiết 2  ltvc_thu_2_on_tap_tiet_2_tuan_35_1_185202111.doc 

THỨ BA 18/05/2021

1 Toán Luyện tập chung  4 20:31:11 20:31:12  thu_3_1852021_-_luyen_tap_chung_-_tuan_35_185202111.docx
2 Tiếng anh Revision 7  
 Kể chuyện  Ôn tập tiết 3 tlv_thu_3_tiet_3_185202111.docx 

THỨ TƯ 19/05/2021

1 Tập đọc Ôn tập tiết 4
thu_4_19-5-2021_on_tap_tiet_4_185202111.docx
2 Toán Luyện tập chung  thu_41952021_-_luyen_tap_chung_-_tuan_35_-_copy_-_copy_-_copy_185202111.docx
 3  TLV Ôn tập tiết 5   thu_tu_-19-5-2021_tv_on_tap_t5_185202111.docx

THỨ NĂM 20/05/2021

1 LTVC Ôn tập tiết 6 thu_5-20-5-2021_on_tap_tiet_6_185202111.doc 
2 Toán Luyện tập chung thu_5_2052021_-_luyen_tap_chung_-_tuan_35_185202111.docx 
 Chính tả Ôn tập tiết 7  thu_nam_-19-5-2021_tv_on_tap_t7_-_copy_185202111.docx 

THỨ SÁU 21/05/2021

1 TLV

Ôn tập tiết 8

thu_sau_21-5_tieng_viet_on_tiet_8_185202111.docx
 2 Lịch sử  Ôn tập  thu_sau_20-5-2021_lich_su_on_tap_185202111.docx 
 Khoa học Ôn tập  thu_6-21-5-2021_khoa_hoc_bai_on_tap_185202111.docx 

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87