Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Thứ bảy, 9/10/2021, 17:13
Lượt đọc: 24

Bài học trực tuyến Khối 4 Tuần 4 năm học 2021 - 2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINKBÀI TẬP

THỨ HAI

(11/10/2021)

1

Tập đọc  Một người chính trực   https://youtu.be/umehlxExoWA

2

Toán  So sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên  https://youtu.be/MSUdw9WIQtE

3

LTVC  Từ ghép và từ láy    https://youtu.be/aiJ8TmccnUY

4

Thể dục  Bài 7,8  https://youtu.be/GQsh0eiZLE8

5

Đạo đức  Vượt khó trong học tập(t2)  https://youtu.be/XePYG1fbYWs

THỨ BA

(12/10/2021)

1

Toán Ôn tâp: So sánh, sắp xếp thứ tự các số tự nhiên, các phép tính +, -, x, :  Bài Powerpoin

2

Tập đọc Tre Việt Nam    https://youtu.be/dgVUsgJFeZY

3

Kể chuyện Một nhà thơ chân chính   https://youtu.be/8iPFeLdUMZw

4

Địa lí Ôn tập con người và hoạt động sản xuất của người dân ơ Hoàng Liên Sơn.   Bài Powerpoin

5

Kĩ thuật Khâu thường (tiết 1)  https://youtu.be/W4d7vENQDPY

THỨ TƯ (13/10/2021)

1

Tiếng Anh Lesson Ip  https://www.youtube.com/watch?v=vkv5Q7aXSbo

2

Tiếng Anh  Lesson Ip  https://www.youtube.com/watch?v=iQHKgdb-7js

3

Toán Yến , tạ , tấn   https://youtu.be/-2pAU8mnnLQ

4

TLV Cốt truyện   https://youtu.be/m5mzKdnQmdQ

5

Khoa học Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn. https://youtu.be/3OTNAYAA3rU
 Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật   https://youtu.be/P26VrmrNrqU

THỨ NĂM (14/10/2021)

1

LTVC   Luyện tập về từ ghép và từ láy   https://youtu.be/tQHEP7RSXgQ

2

Toán Bảng đơn vị đo khối lượng  https://youtu.be/XQ9h6lXb8OQ

3

Chính tả  Ôn tập về từ ghép và từ láy  Bài Powerpoin

4

Tin học Chủ đề 2: Bullet và number  https://youtu.be/v6WthpBF7aE

5

Khoa học Ôn tập: Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn    Bài Powerpoin

THỨ SÁU (15/10/2021)

1

TLV  Luyện tập xây dựng cốt truyện   https://youtu.be/F42-P5TrOaY

2

Toán  Chủ đề: Giây, thế kỉ  https://youtu.be/YqjAJvVonKo
  3  Lịch sử  Nước Âu Lạc https://youtu.be/M8cnbH84tfc

4

Âm nhạc Học hát: khăn quàng thắm mãi vai em  https://youtu.be/EQEV32m_Fq4

5

Mĩ thuật  Vẽ trang trí: trang trí đường diềm  https://youtu.be/eU5jNrvlLDs

Tác giả: admin

87