Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 17/10/2021, 8:51
Lượt đọc: 32

Bài học trực tuyến Khối 4 Tuần 5 năm học 2021 - 2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINKBÀI TẬP

THỨ HAI

(18/10/2021)

1

Tập đọc Những hạt thóc giống    https://www.youtube.com/watch?v=1JK5HF0fzXo

2

Toán Luyện tập (ôn tập chủ đề giây, thế kỉ)  https://www.youtube.com/watch?v=fvK52sxkE2M

3

LTVC  MRVT: Trung thực –Tự trọng  https://www.youtube.com/watch?v=IfVaQ_UKz5k

4

Thể dục Bài 9,10  https://www.youtube.com/watch?v=a_oTcr8mPlE

5

Đạo đức  Bày tỏ ý kiến (tiết 1)  https://www.youtube.com/watch?v=NLEhqXuAgd4

THỨ BA

(19/10/2021)

1

Toán Tìm số trung bình cộng   https://www.youtube.com/watch?v=YXxRztDFRW0

2

Tập đọc Gà trống và Cáo   https://www.youtube.com/watch?v=juBLJnFaq34

3

Kể chuyện Ôn tập viết thư  Bài powerpoint

4

Địa lí Trung du Bắc Bộ  https://www.youtube.com/watch?v=dyGHSwKyPqk

5

Kĩ thuật Khâu thường (tiết 2)  https://www.youtube.com/watch?v=ceqKDCpamMo

THỨ TƯ 

(20/10/2021)

1

Tiếng Anh Theme revision  https://www.youtube.com/watch?v=ihF7NsPUy68

2

Tiếng Anh (it)- Learn to listen, Learn to Answer, Grammar point https://www.youtube.com/watch?v=YYXpzm7dwE0

3

Toán Ôn tập tìm số trung bình cộng  https://www.youtube.com/watch?v=0oy2fGSKfXI

4

TLV Viết Thư (kiểm tra)  https://www.youtube.com/watch?v=WxJWSKXH3Es

5

Khoa học Sử dụng hợp lí các chất béo và muối ăn
https://www.youtube.com/watch?v=P7WrStgSOCM
Ăn nhiều rau quả chín, sử dụng thực phẩm sạch và an toàn   https://www.youtube.com/watch?v=hMlyRa6CSoY

THỨ NĂM 

(21/10/2021)

1

LTVC  Danh từ   https://www.youtube.com/watch?v=mOAsCFzERY0

2

Toán Chủ đề: Biểu đồ https://www.youtube.com/watch?v=ZtSA4h-8M7s

3

Chính tả Nghe viết: Những hạt thóc giống  https://www.youtube.com/watch?v=FORzI97alZc 
 Nghe viết: Người viết truyện thật thà  https://youtu.be/7r3hX7BbM38

4

Tin học Chủ đề 3: Sử dụng bảng (Table) https://youtu.be/Uj_4aG6NVF0

5

Khoa học Ôn tập sử dụng hợp lí các loại thức ăn  Bài powerpoint

THỨ SÁU (22/10/2021)

1

TLV Đoạn văn trong bài văn kể chuyện    https://www.youtube.com/watch?v=9Op5pdAAmtE

2

Toán  Ôn tập chủ đề biểu đồ  https://www.youtube.com/watch?v=eGSL_wqcfAQ
  3  Lịch sử  Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc. https://www.youtube.com/watch?v=dq2jTYAEw-A

4

Âm nhạc Ôn tập bài hát: Khăn quàng thắm mãi vai em https://www.youtube.com/watch?v=V_50afnqHQc

5

Mĩ thuật  Tiết 10: “ Tìm hiểu kiểu chữ nét đều”  https://www.youtube.com/watch?v=83-5fDdWync&t=106s

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88