Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Thứ bảy, 6/11/2021, 15:27
Lượt đọc: 26

Bài học trực tuyến Khối 4 Tuần 8 năm học 2021 - 2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINKBÀI TẬP

THỨ HAI

(08/11/2021)

1

Tập đọc Nếu chúng mình có phép lạ.  https://youtu.be/UdUKreIRT_U

2

Toán Luyện tập  https://youtu.be/BJzEsKrl9c8

3

LTVC Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài.  https://youtu.be/G3whamHtRh4

4

Thể dục Bài 15: Đi thường vòng phải, vòng trái  https://youtu.be/Oa8ieBc_CyI
 Bài 16: Động tác Vươn thở và tay bài thể dục phát triển chung  https://youtu.be/2ZqL9_kKTx8

5

Đạo đức Tiết kiệm tiền của (tiết 2) https://youtu.be/Fs9agrDF790

THỨ BA

(09/11/2021)

1

Toán Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.  https://youtu.be/xirsoGukI3Q

2

Tập đọc Đôi giày ba ta màu xanh.  https://youtu.be/k-OT9wJokdk

3

Kể chuyện Ôn tập cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài  Bài Powerpoint

4

Địa lí Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên (tr 87,90)   https://youtu.be/hfeoTlt22Q4
 https://www.youtube.com/watch?v=RWUY6n0cHeQ

5

Kĩ thuật Bài 8: Khâu đột thưa (tiết 1) https://youtu.be/pNaWERl0dYQ

THỨ TƯ 

(10/11/2021)

1

Tiếng Anh Review
 https://youtu.be/Nr9Bf_QahiQ

2

Tiếng Anh (og)- Learn to listen, Learn to Answer, Grammar point https://youtu.be/YJ2wM2YxiqI

3

Toán Luyện tập  https://youtu.be/4PpP_DgZJqo

4

TLV Luyện tập phát triển câu chuyện  https://youtu.be/QzBzLagF_aw

5

Khoa học Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh?
https://youtu.be/zLCcCd15e6E
Ăn uống khi bị bệnh  https://youtu.be/9hKmdNx7i68

THỨ NĂM 

(11/11/2021)

1

LTVC Dấu ngoặc kép.  https://youtu.be/Uo_TtKNMGJY

2

Toán Ôn tập tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Bài Powerpoint

3

Chính tả Ôn tập dấu ngoặc kép  Bài Powerpoint

4

Tin học

Chủ đề 6: Thiết lặp trang văn bản

https://youtu.be/8HxuMT8Jo-U

5

Khoa học Ôn tập ăn uống khi bị bệnh  Bài Powerpoint

THỨ SÁU

 (12/11/2021)

1

TLV Luyện tập phát triển câu chuyện  https://youtu.be/ERrDhMBYR8Q

2

Toán  Góc nhọn, góc tù, góc bẹt  https://youtu.be/WHxovGSI1OE
  3  Lịch sử Ôn tập chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo(năm 938) Bài Powerpoint

4

Âm nhạc Học bài Tập đọc nhạc số 2: Nắng vàng  https://youtu.be/34Q3Y3uFslU

5

Mĩ thuật Bài 8: Trưng bày mô hình An toàn giao thông  https://youtu.be/aboLXnWrsh8

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87