Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018)
Chủ nhật, 14/11/2021, 18:36
Lượt đọc: 21

Bài học trực tuyến Khối 4 Tuần 9 năm học 2021 - 2022

THỨ

TIẾT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

LINKBÀI TẬP

THỨ HAI

(15/11/2021)

1

Tập đọc Thưa chuyện với mẹ  https://www.youtube.com/watch?v=aBCN3P_nrfM

2

Toán Hai đường thẳng vuông góc  https://www.youtube.com/watch?v=MMN61gNVGQw

3

LTVC MRVT: Ước mơ  https://youtu.be/HqKod7IQ1a8

4

Thể dục Động tác vươn thở, tay và chân, lưng - bụng 
của bài thể dục phát triển chung.
 https://www.youtube.com/watch?v=26ZbzjQWBCU

5

Đạo đức Tiết kiệm thời giờ (tiết 1) https://www.youtube.com/watch?v=2j5MogvMcTs

THỨ BA

(16/11/2021)

1

Toán Hai đường thẳng song song  https://www.youtube.com/watch?v=WXsDsVcyLFM

2

Tập đọc Điều ước của vua Mi-đát  https://youtu.be/HeE2GeGp-Xs

3

Kể chuyện Động từ
 https://www.youtube.com/watch?v=uPLJOh_5Df4

4

Địa lí Ôn tập Các hoạt động sản suất của người dân ở Tây Nguyên  Bài Powerpoint

5

Kĩ thuật Bài khâu đột thưa (tiết 2) https://youtu.be/oqejjXAytBc

THỨ TƯ 

(17/11/2021)

1

Tiếng Anh (og)- Learn to sound/words, Learn to read, Learn to speak  https://youtu.be/TyRPGWp7r5M

2

Tiếng Anh Theme Revision https://youtu.be/DGk2HzXPeak

3

Toán Vẽ hai đường thẳng vuông góc  https://www.youtube.com/watch?v=zPl_E66MDdE

4

TLV Ôn tập văn kể chuyện theo trình tự thời gian  Bài Powerpoint

5

Khoa học Phòng tránh tai nạn đuối nước  https://www.youtube.com/watch?v=e9XALMA4utw

THỨ NĂM 

(18/11/2021)

1

LTVC Ôn tập động từ  Bài Powerpoint

2

Toán Kiểm tra giữa kì 1 Bài Kiểm tra

3

Chính tả Thợ rèn (Nghe – viết)  https://www.youtube.com/watch?v=X5A2TzIkV2A

4

Tin học Chủ đề 7: Header and Footer https://youtu.be/tM3o9bMHblk

5

Khoa học Ôn tập: Con người và sức khoẻ (bài 18,19)  https://www.youtube.com/watch?v=7a_JjHdt8IU

THỨ SÁU

 (19/11/2021)

1

TLV Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân  https://thhuynhvanbanh.hcm.edu.vn/lop-4/k4tlvlttdykvnt-cfull113259-900914.aspx

2

Toán  Vẽ hai đường thẳng song song https://youtu.be/GXQuE2fC0Mk 
  3  Lịch sử Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân https://thhuynhvanbanh.hcm.edu.vn/lop-4/k4lsdbldl12sq-cfull113259-900917.aspx

4

Âm nhạc Ôn tập đọc nhạc số 1, số 2  https://www.youtube.com/watch?v=n85Flan0Fes

5

Mĩ thuật Vẽ chân dung  https://www.youtube.com/watch?v=Wg5v5GdMC9I

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87